Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Tukang Becak lan Petugas Kebersihan Priksa Gratis )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Sacacah pangerja informal kaya tukang becak lan panugas keresikan njamu gratis neng Alun-alun Wonosari, Kamis (12/11/2015). Kemempengan iki dianakne saka Dinas kawarasan Kabupaten Gunungkidul jero saperlu ngelingi dina kawarasan Nasional sing menyang 51.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Pendidikan, Sumitro nuturke, kanthi kemempengan priksa gratis iki dikarepke bisa nuwuhake kelingan masyarakat karo pentinge njaga kawarasan lan tambah nggampangna akses kawarasan kanggo kabeh lapisan masyarakat.

“kita ngarep-arep priks gratis marang pangerja informal uga masyarakat umum iki. Muga-muga bisa nambahi kelingan kanggo masyarakat,” turene.

pawarta-bahasa-jawa-terkini 
Sumitro muwuhi, jero priksa gratis iki, pasien mbisakne ladenan kawarasan ngrupa pemeriksaan gula darah, tensi darah, mawa konsultasi kawarasan karo dokter sepesialis.

“Kabeh kuwi awake dhewe wenehna kanthi gratis,” ature.

Sawentara kuwi salah siji pasien, kukuh Wiyanto ngaku cukup kebantu dening anane priksa ping gratis iki. Dheweke ngarep-arep kemempengan mangkene bisa dilakoke kanthi rutin utamane kanggo masyarakat cilik.

“Sajrone iki aku nyat kerekasan mbisakne hal gratis jero priksa, mula kanthi hal iki aku nyat cukup kebantu. Yen bisa sacara rutin mesti kawarasan masyarakat cilik kaya aku bisa jamake,” turene. Pawarta bahasa jawa terkini.