Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kasus Demam Berdarah )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Berita bahasa jawa terbaru, kasus demam berdarah - Katahe pangrekasa demam berdarah taun 2015 nuli dadi piwulang pangaji kanggo Dinas Kesehatan(Dinkes) kutha Jogja. Luwih-luwih, musim pangudan taun iki beda karo taun nuli. Udan lan panas ora nentu sing nggawe lemut aedes aegypti kanthi gampang berkembang biak.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit lan Kenyehatan Lingkungan Dinkes kutha Jogja Yudiria Amelia nggamblangke, pihake terus nglakoke usaha kagem antisipasi. Tujuane kanggo ngurangi daerah endemis demam berdarah. ”Isih terkendhali. Ora kaya lima taun nuli,” turene, wingi 26 Januari.
berita-bahasa-jawa-terbaru-kasus-demam-berdarah

Taun nuli, banjur dheweke, wilayah endemis dhuwur uga ngalami owah-owahan. Yen taun 2014 kasus paling dhuwur neng Wirobrajan, Wirogunan, Sorosutan, lan Mantrijeron. Nanging, nang taun 2015 papat kelurahan endemis dhuwur neng daerah Sorosutan, Klitren, Muja-Muju, lan Kricak. Diaturke, nganti awal wulan Januari taun iki, wis ana sapuluh kasus demam berdarah neng jogja.

”Daerah kanthi endemis dhuwur kudu luwih siap nglakoke antisipasi. Nanging pangrekasa sing tilar donya uga dadi pamriksa kita, apa ana keterlambatan penanangan utawa apa penyebabpe,” padhange.

Padha karo pengalaman taun-taun sadurunge, kasus demam berdarah akeh ditemokake wulan Januari nganti tekan wulan Maret. Iki barengan karo intensitas musim udan sing ningkat. Sawentara didasarake saka umur, pangrekasa paling dhuwur umur pitu (7) nganti rolas (12) taun.

Dhuwure kasus demam berdarah nganti angka kepaten sing tekan 1 persen, melu dadi kawigaten Pemprov DIJ. Miturut Yudiria, Gubernur DIJ ndawuhi supaya Community Deal utawa kesepakatan antarmasyarakat neng lingkungan dewe-dewe bali dilakokake.

Tanpa ana dukungan uga rumangsan saka masyarakat njero njaga lingkungane sapanggon, mula kasus demam berdarah rekasa dikendhalekne.

”Kita uga bakal ngerahake samubarang sumber daya kanggo ngantisipasi kedaden linuwih,” tambahe.

Kejaba kuwi, saben lelaran kanthi gejala sing mirip karo demam berdarah, kudu cepet diperiksakan menyang fasilitas kawarasan isoh puskesmas utawa rumah sakit. Gejala kesebut ngrupa suhu awak ningkat utawa panas nganti tekan telung (3) dina. ”Apamaneh, yen sempat kedadean pamudhunan suhu ning banjur bali panas maneh,” gamblange.

Direktur utama RS Jogja Tuty Setyowati njaluk masyarakat kanggo ngecek yen ana anggota keluarga sing ngami panas luwih saka telung (3) dina. Iki supaya kondisi pasien wektu dilebokake menyang Rumah Sakit bisa nguwawa. ”Pas wis radha parah, aja lagi diterna menyang rumah sakit,” pesen mantan kepala Dinkes iki. Waos ugo berita bahasa jawa terbaru 2016.