Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Berita Bahasa Jawa Terbaru )

berita-bahasa-jawa-terbaru-januari-2016

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Udan es nempuh sakanggonan wilayah Ngayogjakarta, paling utama neng sisih lor. Senajan mengkono fenomena udan es iki isih dianggep normal ngleboni puncak musim udan iki.

Koordinator Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi lan Geofisika (BMKG) Jogjakarta Joko Budiono nggamblangna, kedadean mudhune udan es neng  pirang-pirang wilayah panggonan lor Jogja isih kalebu normal. Perkara kuwi ngelingi arep mlebune puncak musim udan.

Joko nggamblangna, penyebab udan es amarga anane mendung Cumulonimbus (CB). BMKG merkirakake neng lor nyat ana gumpalan CB sing marakake udan es.
”Kajaba udan es, mendung kesebut uga ngasilke bledek, kilat, lan angin banter,” turene marang Wartawan, dina Senen 25 Januari.

Joko nggamblangna, wektu iki wis mlebu akhir kapapat. Dheweke mprediksi nganti tengahan Februari bakal dadi puncak musim udan. Perkara kuwi ditandai kanthi tuwuhan mendung sing gedhe. ”Puncake mesti intensitas udan bakal luweh gedhe, curah udan luwih akeh,”  turene.

Perkara fenomena udan es, turene, bisa kedadean nengendi wae. Saben daerah ana peluang mudhune udan es sajrone ana mendung CB. ”Kuwi normal wae, amarga mendung CB puncake wis minus lan kegawe saka es sing sak-wayah-wayah bisa mudhun,” padhange.

Mudhune udan es kedadean amarga kilat lan petir sing bisa nguncalake es. Uga bisa amarga turbulensi utawa pergolakan angin neng jero mendung CB.

”Mula nguncalke es neng puncak mendung. Normal wae, bisa nengendi wae tergantung mendunge,” tambahe.

Sabanjure, dheweke paring pengarah dumatheng masyarakat kagem ngantisipasi ngadhepi udan sing kuwat banget, kaya wis karasakne rong (2) dina iki. Miturute, warga butuh waspada angin banter neng daerah sing akeh wit dhuwur. Uga neng wilayah cedhak kali wektu tambahan banyu butuh diwaspadani. Kejaba iku masyarakat ugi kedah njaga kawarasan amerga kajaba udara adhem neng sore dina uga kadang angin panas neng wayah awan.