Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Pendidikan : Ewon Bocah Putus Sekolah )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa pendidikan terbaru, ewon bocah putus sekolah - Pamerentah Provinsi Lampung taksih gadhah PR ageng ing bidang pamucalan. Amergi, angka putus sekolah ing Sai Bumi Ruwa Jurai taksih inggil. Saking data baku pamucalan (dapodik) Kemendikbud, angka putus sekolah ing Lampung taun 2015 dumugi 3.858 lare. Kabupaten Lampung wetan paling ageng anane bocah putus sekolah, nun inggih 908 siswa. Saklajenganipun Kabupaten Lampung Tengah sacacah 744 siswa, Kabupaten Lampung Selatan 492 lare, Lan Metro 63 lare.

Miturut Mulyanto Widodo salah satunggaling pengamat pamucalan, inggilipun Lare putus sekolah niki dipunakibataken dening macem-macem faktor, kawitan saking faktor keluarga, ekonomi, ngantos faktor lingkungan.
pawarta-bahasa-jawa-pendidikan-terbaru

’’Kajawi faktor-faktor kesebat, kita sedaya ugi kedah ningal kados pundi sikap lare anggenipun nderek pamucalan. Amargi ingkang sekolah uga sinau punikaka lare uga niki betah angsal dukungan, motivasi, pengawasan saking keluarga uga sekolah,” criyosipun.

Konjuk punika, piyambakipun nedha, supados saben guru, kepala sekolah ngantos pejabat ing dinas pamucalan wonten daerah aktif lebet numindakake tindakan pancegahan.

Ketua Jurusan pamucalan basa uga Seni, FKIP Unila niki ugi mastanikaken, pihak sekolah ugi kedah berkoordinasi kaliyan komite sekolah konjuk madosi solusi kagem nyakaken Anak Putus Sekolah.
’’Pihak sekolah mboten angsal mendel. piyambake sedaya kedah aktif madosi mangertos menapa penyebab anak-anakipun kendel sekolah,’’ criyosipun.

Nanging menawi penyebabe antawis tempuh, utawia kirang motivasi sinau, sanguh diatasi kaliyan maksimalaken guru Bimbingan Konseling (BK). Langkung-langkuh kala niki sampun enten bantuan siswa miskin uga macem-macem bantuan sanesipun.

’’Guru kedah sanguh motivasi lare konjuk nglajengaken pamucalan. Ampun menawi enten ingkang mboten mlebet sekolah lajeng diujo kamawon. Niki konjuk indhak-indhakan kwalitas pamucalan ing provinsi niki,” pungkasipun.

Sawentara Kadisdik, Hery Sulianto ngaken sampun njagikaken program konjuk nyakaken lare putus sekolah. Nggeh menika kaliyan ngguliraken program sekolah gratis kados program bina lingkungan wonten kabupaten/ kitha ingkang kala niki taksih lebet kajian.

Lajeng numindakake renovasi gedung sekolah saben taunipun. Kajawi punika ugi badhe mbangun sekitar 6 gedung sekolah enggal ingkang angka lare putus sekolah taksih inggil. ’’Kajawi punika kita sedaya usahaken konjuk mbangun ruang kelas enggal  wonten mapinten-pinten sekolah ing daerah,” criyosipun. Pawarta bahasa jawa pendidikan terbaru, ewon bocah putus sekolah.