Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Berita Banjir Jambi )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Berita Banjir Jambi Bahasa Jawa – Bencana banjir taksih terus nedhani Jambi ngantos mlebeti minggu kaping kalih wulan Februari 2016 menika.

Sakathah 70 griya gadhah warga ing VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, klelep amergo mbludake lepen kawit dina Senin (8/2/2016) ndalu.

Kepala BPBD Jambi, Arif munandari, ngginemaken banjir ingkang nempuh Kecamatan VII Koto Ilir amargi kentunan banjir ingkang kedadosan ing Kabupaten Dharmasraya uga Kabupaten Solok kidul, kekalihipun wonten ing Sumatera Barat.
berita-banjir-jambi-bahasa-jawa
"Banjir Punika kentunan Dharmasraya, amargi pancen posisine taksih enten setunggal aliran lepen ingkang kehubung datheng VII Koto Ilir. Laporan ingkang kita tampi enten 70 griya," tembung Arif dipunpanggihi Wartawan dinten Selasa (9/2/2016).

Sawentara, banjir ing Kabupaten Muara Bungo tasih ngenangi langkung saking 375 griya. Sakathah 10 griya warga ing telu dhusun risak amargi banjir ingkang nempuh kawit tigang dinten paling akhir.
"ing Kabupaten Muaro Bungo enten telu dhusun: Lubuk Nyiur, Batu Kerbau uga Jujuhan," sambet Arif kaliyan mewahi, sawilangan kabupaten ing Jambi taksih teracam banjir.

"Senaos sifate sekedhap minggah lajeng surut, nanging cekap ngresahaken. amargi sampun enten karisakan ingkang timbul," sambet Arif.

Wonten sisih sanes kados ingkang sampun dimangertosi udan deres ndamel lepen Musi mbludak uga nempuh telung dhusun ing Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Empatlawang, Sumatera Selatan.
Pawingkingipun, banjir nglelepake atusan griya ing dhusun Baturaja Lama, dhusun Baturaja Baru mawi dhusun Sugi Waras dinten Selasa (9/2/2016).

Keinggilan toya bervariasi kawit saking sainggil dhengkul tiyang ngantos sekitar setunggal meter. Mapinten-pinten areal sabin ugi klelep toya banjir.

"ing kedadosan banjir saderengipun kita mboten klelep, kala niki banjir kawit sainggil 10 sentimeter," sanjang Hendri, satiyang warga ingkang kenging banjir.

Kepala dhusun Baturaja Baru, Hendra YP, ngginemaken dhusunipun wangsul dipuntempuh banjir amargi jawah ingkang deres wonten Kabupaten Empatlawang. Berita Banjir Jambi Bahasa Jawa.