Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Aktifitas Tambang Pasir Liar Mbebayake Bangunan Sabo Dam )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi

Contoh Pawartanya
Tambah akehe penambangan liar neng Kabupaten Magelang, nggawe siji sabo dam, sing nduwe guna dadi panguwawa lahar, neng Kali putih, Dusun Jengglik, desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, ana jero kondisi meh ambrol.

Saka informasi sing diklumpukna, kondisi sabo dam wektu iki wis nggantung lan terancam ambrol. Amerga, penambangan iegal sing dilakoke nganggo piranti abot kesebut, dilakoke tanpa merhateke bangunan sing panguwawa lahar neng dhuwure.

Dituturke saka Joko, salah sawong warga sing ndelok aktifitas kesebut, ana siji piranti abot arupa biru sing ana ing kawasan berbahaya kuwi.

Kajaba kuwi, katon uga pirang-pirang tumpukan wedi sing wis ditata lan siap diusung nganggo truk.

"Akeh warga liya sing meruhi lan melu nglaporke aktifitas penambangan neng ngisor sabo dam kuwi, amarga nyat wis neras cukup suwe," turene.

Joko nambahke, nek sabo dam nganti ambrol, dikuwatirke omah warga bakal teranjam yen mengko kedadean luapan utawa banjir lahar adhem.

Amargane, dheweke ngaku kuwatir karo aktifitas para penambang sing saiki neras saben dina kesebut.

Sementara kuwi, Pejabat panggawe Komitmen (PPK) Pangendhali Lahar Gunung (PLG) Merapi Balai Besar Wilayah kali Serayu Opak (BBWSSO), Gunawan, negaske menawa pihake teras nglakoke peninjauan lapangan, terkait anane laporan penambangan neng area sekitar sabo dam.

"Kegiatan apa wae sing bisa ngancam utawa mbahayake bangunan pelindung lahar, jelas ora dibenerke," tegase.

Gunawan nuturke, padha karo aturan sing diterapke, kegiatan penambangan, utawa sawarnane, paling ora dilakoke kanthi jarak minimal 500 meter mendhuwur lan 500 neng ngisor bangunan pelindung lahar. Mulakna, dheweke mestekne nek kegiatan kesebut sifate ilegal.