Contoh Cerkak Bahasa Jawa Liburan Lebaran Bersama Keluarga

Cerkak Bahasa Jawa Liburan Lebaran Bersama Keluarga - Dina kuwi yaiku dina Idul fitri 1437 H tanggal 6 Juli 2016. Esuk-esuk aku tangi nuli aku njaga kanggo lunga menyang masjid cedhak omah kanggo nglakoni sholat ied (idul fitri). Aku lan warga sekitar menumandangke takbir kanthi khidmat.

Sakwise aku buyar sholat ied. Aku nuli menyang ngomah mbah kakung, lan ngumpul karo keluarga gedhe neng kana. Aku kabeh pada ngapuran-ngapuranan lan mangan bareng. Sakwise kuwi aku lan keluarga tindak omah tangga kanggo silaturahmi marang dekne kabeh. Pas jam nunjukan gebug 13.00 awan, aku lan keluarga lunga menyang ngomah mbah buyut, kuwi wis ngrupakne tradisi dikeluarga ku saben taune.

7 Juli 2016 Dina kapindho sakwise amban keluarga saka bapak aku sing tinggal neng Semarang teka kanggo silaturahmi menyang omah ku, aku seneng banget amarga wis suwe aku ora ketemu karo dekne kabeh. Kabehe ngumpul neng ngomahku.
cerkak-bahasa-jawa-libur-lebaran-bersama-keluarga

8 Juli 2016 Aku lunga menyang Solo ngunjungi keluarga aku, aku mangkat sakwise sholat Jemuwah aku lunga mrana mung karo simbok lan adhi aku merga bapak ora nderek. Aku mrana numpak kereta saka stasiun bogor, aku nggunakne kereta pramek jurusan Jogja Surakarta.

Sakwise simbok tuku tiket kereta wis meh kebak lan arep mangkat. Kereta kebak banget sesak karo penumpang, aku mudhun neng stasiun Balapan Karanganyar. Pas meh ketuk, aku njupuk barang-barang lan nuju menyang lawang gerbong. Sakwise kereta mandheg aku embok lan adhi ku mudhun. Ning neng lawang gerbong kebak pisan karo penumpang sing pada ameh numpak neng stasiun Balapan Solo, dadine rada rekasa kanggo metu, simbok lan adhiku wis mudhun ning aku isih neng njero kereta amarga aku nggawa barang akeh, aku hampir kari neng kereta ning akhire aku bisa metu sadurung kereta mangkat.

Sawise kui aku lan keluarga numpak bis kota nganti neng omah sedulur ku kanthi slamet. Aku nginep neng omah sedulur ku kuwi. Keesokan dinane aku lan keluarga ku sing neng Solo lunga menyang Tawangmangu kanggo silahturahim keluarga ku uga. Kami mrana nggunakne usungan kutha utawa bis kota. Ora suwe kami nganti neng omah sedulur aku kuwi. Pas wayah nunjukan gebug 1.30 awan aku, embok lan adhi aku pamit kanggo mulih menyang Jogja. Ngono uga keluarga sing saka Solo.

Aku mulih munggah kereta meneh, saka stasiun Balapan. Simbok tuku tiket pramek, lan nunggu kereta neng kana. Ora suwe kereta teka, kereta kebak banget saka penumpang simbok aku lan adhi aku wis mlebu ning aku durung amarga akeh gawan sing kudu tak pinggul, ning aku ngupadi kanggo mlebu. Aku nggawa tas sing isinya cukup akeh. Nek aku nggendong tas aku neng ngarep awak aku arep terjepit saka lawang kereta, ning nek aku menggendonge neng sisih mburi tas aku sing arep gejepit, dadi aku munggahake tas mendhuwur sirahku, lan aku ngadeg neng ngarep persis lawang kereta, sing nek dumadakan bukak aku mesti tiba, amarga nyat aku sendean ing lawang kereta, nek kereta mandheg lan lawang bukak aku ora kudu ngadek.

Ana sawong bapak-bapak sing nyarankan kanggo ndelehke tas u menyang panggon penyimpanan barang sing ana neng dhuwur kursi penumpang, ning aja meneh njangkah ngobah wae ora bisa, lan antara saka aku adeg pun adoh. Ana sawong pemuda sing nulung aku, lan dheweke ndelehke tas ku kanthi estapet kanggo diwenehke neng panggon penyimpanan barang. Pas kereta mandheg neng stasiun Lempuyangan, penumpang banjur aku simbok lan adiku mudhun.

Sakwise nganti neng stasiun Lempuyanang aku lega banget. Aku, simbok lan adhi aku teras mulih neng omah amarga wis kesel banget. Kuwi pambengen sing ala banget sing aku alami. Kuwi pambengen aku sajrone libur amban taun iki sing tak tuliske kanthi judul Cerkak Bahasa Jawa Liburan Lebaran Bersama Keluarga.cerkak bahasa jawa,contoh cerkak bahasa jawa,cerkak bahasa jawa singkat,cerkak bahasa jawa panjang, cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi,cerkak bahasa jawa pendek,cerkak bahasa jawa tema sosial,cerkak bahasa jawa singkat lucu,cerkak bahasa jawa tema katresnan,cekrak persahabatan,cerkak bahasa jawa beserta artinya,cerkak bahasa jawa aku durung kalah,cerkak bahasa jawa asem kecut tenan,cerkak bahasa jawa adalah,cerkak bahasa jawa amarga salah paham,cerkak bahasa jawa alur maju,cerkak bahasa jawa asmara,cerkak bahasa jawa alur mundur,cerkak bahasa jawa alur campuran,cerkak bahasa jawa aku,cerkak bahasa jawa brainly,cerkak bahasa jawa beserta sinopsis,cerkak bahasa jawa bermoral,cerkak bahasa jawa banyumasan,cerkak bahasa jawa berdialog,cerkak bahasa jawa beserta sumbernya,
cerkak bahasa jawa bertema pendidikan,cerkak bahasa jawa beserta amanatnya,cerkak bahasa jawa cendek,cerkak bahasa jawa cinta,cerkak bahasa jawa contoh,cerkak bahasa jawa candi borobudur,cerkak bahasa jawa cita citaku seluas samudra,cerkak bahasa jawa candi prambanan,cerkak bahasa jawa cinta segitiga,cerkak bahasa jawa cita cita,cerkak bahasa jawa.com,cerkak bahasa jawa direktur anyar,cerkak bahasa jawa dan artinya,cerkak bahasa jawa dongeng,cerkak bahasa jawa dawa,cerkak bahasa jawa dari majalah,cerkak bahasa jawa di koran,cerkak bahasa jawa dan strukturnya,cerkak bahasa jawa dowo,cerkak bahasa jawa dhagelan
cerkak bahasa jawa ekstrakurikuler