Contoh Cerkak Bahasa Jawa tentang Sekolah

Cerita deskripsi dengan menggunakan bahasa jawa krama berikut merupakan sajian yang sengaja dituliskan untuk mempermudah teman-teman dalam belajar bahasa jawa. Jangan lupa jika bermanfaat sempatkan share artikel ini dengan sosial media facebook, twetter, atau google plus yang kamu miliki.
Sekolahku yaiku SMAN 3 Bantul yaiku salah satunggal sekolah ingkang paling sae ing kitha kula. mboten heran sekolahku salajeng diminati dening calon-calon siswa enggal ingkang kersa sinau ing mriki. Hal kesebat sangeta wajar amargi sekolahku salajeng mendapakan peringkat setunggal ing saben ajang lomba ingkang dipunndhereki sae tingkat kitha kersaa provinsi.
contoh-deskripsi-bahasa-jawa-tentang-sokolah
Contoh deskripsi bahasa jawa tentang sekolah – Mboten namung statuse ingkang ngrupikaken sekolah paling sae, kepepakan fasilitas uga wiyaripun sekolahku ugi dados salah satunggal faktor ingkang nyurung para calon siswa konjuk sinau ing sekolahku. wiyar wungon sekolahku udakawis sekitar 2 hektar ingkang kunjuk dados 4 lokal wungon. Nalika pertama mlebeti sekolahku, kita sedaya badhe manggihi lokal wungon setunggal, yaiku ruang guru, kantor administrasi, uga ruang kengungkukan siswa.
Ruangan-ruangan kesebat ngadeg sejajar manjang setunggal sami benten. saksampune nglangkungi komplek banguan setunggal kita sedaya badhe manggih komplek wungon kelas yaiku, ruang kelas setunggal ingkang enten ing kunjukan ler, ruang kelas kalih ing kunjukan kidul uga kelas telu ing kunjukan kilen. ing komplek kelas setunggal, enten 7 kelas ingkang badan saking kelas 7.1 ngantos 7.5, ing komplek kelas 8 enten 7 kelas ingkang badan saking kelas 8 Ipa 1 ngantos 3 uga 8 Ips setunggal ngantos 4, uga ing komple kelas 9 ugi enten 7 kelas, badan saking 9 Ipa 1 ngantos 3 uga 9 Ips 1 ngantos 4.

Tepat ing madya-madya komplek kelas enten setunggal lapangan ingkang wiyar sanget uga biyasa kunjuk dados lapangan upacara, kajawi kunjuk dados lapangan upacara lapangan kesebat ugi asring kunjuk dados panggen kengungkukan olah raga kados sapak bola, basket, badminton, uga benten-benten. Fasilitas sekolahku pun sanguh dipunsanjang ingkang paling pepak. enten kathah fasilitas kados lab ipa, lab basa, perpustakaan, green house, ruang multimedia, aula, parking lot uga ruang fitness.

senaosa ageng uga wiyar sekolahku sangeta sejuk uga ijem. ing ngrika kathah ing tanemi wit-wit rindang ingkang berbaris ing setap pojok-pojok panggen. Bahkan ing ngajeng saben ruangan kelas enten taman santun cekap ageng ingkang mimbuhi kelokan sekolahku. punika sekolahku, sekolah ingkang paling sae dadosipun kula bangga sanguh bersekolah ing mriki.cerkak bahasa jawa,contoh cerkak bahasa jawa,cerkak bahasa jawa singkat,cerkak bahasa jawa panjang,cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi,cerkak bahasa jawa pendek,cerkak bahasa jawa tema sosial,cerkak bahasa jawa singkat lucu,cerkak bahasa jawa tema katresnan,cekrak persahabatan,cerkak bahasa jawa beserta artinya,cerkak bahasa jawa aku durung kalah,cerkak bahasa jawa asem kecut tenan,cerkak bahasa jawa adalah,cerkak bahasa jawa amarga salah paham,cerkak bahasa jawa alur maju,cerkak bahasa jawa asmara,cerkak bahasa jawa alur mundur,cerkak bahasa jawa alur campuran,cerkak bahasa jawa aku,cerkak bahasa jawa brainly,cerkak bahasa jawa beserta sinopsis,cerkak bahasa jawa bermoral,cerkak bahasa jawa banyumasan,cerkak bahasa jawa berdialog,cerkak bahasa jawa beserta sumbernya,


cerkak bahasa jawa bertema pendidikan,cerkak bahasa jawa beserta amanatnya,cerkak bahasa jawa cendek,cerkak bahasa jawa cinta,cerkak bahasa jawa contoh,cerkak bahasa jawa candi borobudur,cerkak bahasa jawa cita citaku seluas samudra,cerkak bahasa jawa candi prambanan,cerkak bahasa jawa cinta segitiga,cerkak bahasa jawa cita cita,cerkak bahasa jawa.com,cerkak bahasa jawa direktur anyar,cerkak bahasa jawa dan artinya,cerkak bahasa jawa dongeng,cerkak bahasa jawa dawa,cerkak bahasa jawa dari majalah,cerkak bahasa jawa di koran,cerkak bahasa jawa dan strukturnya,cerkak bahasa jawa dowo,cerkak bahasa jawa dhagelan
cerkak bahasa jawa ekstrakurikuler