Contoh Cerkak Bahasa Jawa ( Sopan Santun )

Yen sawong kelangan sopan santun jero kuripan, mula dheweke nembe ngracuni kuripan kanthi sikap lan panggawe ala. Sopan santun ndelokake kwalitas kepribadian sawong menungsa. Tambah cendhek ati lan tumindak dadi sawong menungsa, mula dheweke badhe tumindak sopan lan santun kanthi tulus lan kebak ngandel awak.
Cekak Budi Pekerti Bahasa Jawa Tentang Sopan Santun

Sopan santun yaiku kanggonan saka panggawe awak sing terekspresi saka kwalitas sak njero moral. Moral kuwi dhewe ngrupakne sawijining sing dipakolehake saka ati nurani, sing diekspresikan jero panggawe lan cara mikir. Sawong menungsa sing nyopan santun cendhek, biyasane sangka dene kwalitas moral awake sing cendhek. Lan hal iki diamargakne, ati nuraninya terisi kanthi aji-aji negatif.

Kanthi tambah ora praduline wong-wong kanggo sopan santun jero kuripan, nunjukake ilange ati becik jero kuripan. Lan masalah iki, mesti badhe dadi sawijining sing ala jero pamotan kuripan sosial sing luwih tertib ugo harmonis. Tanpa sopan santun, wong-wong badhe kelangan laku becike jero ngladeni kuripan.

Sopan santun yaiku energi positif, sing bisa nyiptake kuripan pribadi sing luwih nduwe kwalitas. Amarga, wektu sawong menungsa nduweni sopan santun jero sikap lan panggawe, mula dheweke nembe ngulakne energi becik marang wong liya, lan wong liya sing rumangsakne energi becik kesebut, atine dadi luwih praduli kanggo ngladeni energi sopan santun. Artine, wong-wong sing sopan santun sanuli mbisakne pangandel luwih saka wong liya. Sopan santun dudua panggawe sing ngethok-ethok becik kanggo siji kepentingan, ning ngrupakne tumindak saka sikap cendhek ati, sing dikuwatake saka etika lan integritas pribadi jero konsistensi panggawe.

Sopan santun bisa dadi duwe sapa wae. Ning, kanggo nduweni sopan santun dadi kanggonan saka panggawe kepribadian sing becik, sawong menungsa kudu ngrawat kwalitas morale kanthi aji-aji kuripan positif sing etis, nuli diungkapkan jero integritas pribadi sing konsisten kanthi sikap cendhek ati kanggo ngladeni kuripan.

Sopan santun dipakolehake saka kwalitas wong becik, sing bener-bener urip kanggo mujudtake rasa bekti awake nang wong liya; liwat tata basa, sabar, ekspresi lan panggawe liyo sing santun.
Sopan santun badhe dadi tambah ngaruh kanggo kebecikan awak dhewe lan wong liya. Wektu sawong menungsa bisa ngembangke ati nuranine kanggo tata krama kuripan, sing ngajeni wong liya, lan bersyukur dhuwur apa sing diduweni, tanpa ana pangrasa ora dhemen marang sing liya.

Demikian semoca contoh cerkak basa jawa ngoko di atas dapat menambah wawasan kita terlebih dalam belajar cerkak budi pekerti bahasa jawa tentang sopan santun.

cerkak bahasa jawa,contoh cerkak bahasa jawa,cerkak bahasa jawa singkat,cerkak bahasa jawa panjang, cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi,cerkak bahasa jawa pendek,cerkak bahasa jawa tema sosial,cerkak bahasa jawa singkat lucu,cerkak bahasa jawa tema katresnan,cekrak persahabatan,cerkak bahasa jawa beserta artinya,cerkak bahasa jawa aku durung kalah,cerkak bahasa jawa asem kecut tenan,cerkak bahasa jawa adalah,cerkak bahasa jawa amarga salah paham,cerkak bahasa jawa alur maju,cerkak bahasa jawa asmara,cerkak bahasa jawa alur mundur,cerkak bahasa jawa alur campuran,cerkak bahasa jawa aku,cerkak bahasa jawa brainly,cerkak bahasa jawa beserta sinopsis,cerkak bahasa jawa bermoral,cerkak bahasa jawa banyumasan,cerkak bahasa jawa berdialog,cerkak bahasa jawa beserta sumbernya,
 
cerkak bahasa jawa bertema pendidikan,cerkak bahasa jawa beserta amanatnya,cerkak bahasa jawa cendek,cerkak bahasa jawa cinta,cerkak bahasa jawa contoh,cerkak bahasa jawa candi borobudur,cerkak bahasa jawa cita citaku seluas samudra,cerkak bahasa jawa candi prambanan,cerkak bahasa jawa cinta segitiga,cerkak bahasa jawa cita cita,cerkak bahasa jawa.com,cerkak bahasa jawa direktur anyar,cerkak bahasa jawa dan artinya,cerkak bahasa jawa dongeng,cerkak bahasa jawa dawa,cerkak bahasa jawa dari majalah,cerkak bahasa jawa di koran,cerkak bahasa jawa dan strukturnya,cerkak bahasa jawa dowo,cerkak bahasa jawa dhagelan
cerkak bahasa jawa ekstrakurikulerIncoming search:


  • contoh pengalaman pribadi dalam bahasa jawa
  • cerkak bahasa jawa pendidikan
  • kumpulan cerita bahasa jawa
  • cerita wayang bahasa jawa arjuna
  • artikel bahasa jawa tema ke