Contoh Cerkak Bahasa Jawa Ngantri Cukur

Udan sedina med, ora ana mandhege. Akeh wong mlaku padha payungan, sing nunggang montor padha mantelan, ana sing ngoyos selak kepengin tekan. Tono, karo Nyong mlebu maring nggon tukang cukur sing mandan laris langganane Nyong, sing gone nang prapatan cepak umahe Nyong. Umah-umahan nggon cukuran ora patiya gedhe mung ana kaca pengilon kiwa tengen ngarep mburi. Nang kono wis akeh sing  pada ngantri, ana wong lima: bocahe cilik loro, tanggung loro, wong tua siji, sing agi dicukur siji. Ndilalah sing biasane tukang cukure ana sing ngrewangi, dina kuwe ora mangkat jarene agi mriyang. 
 
           Nyong njagong ngenteni giliran karo ngringokna radio. Wah, sing  agi pada ngenteni giliran cukur wis pada ora sabar sebabe wis sore, wis arep wektu Ngasar. Sing jenenge ngenteni rasane suwe banget, semenit kaya sejam, suwe benget. Sing biasane paling nyebele ya ngenteni wong  cukur model-model, sing digawe sasak, sing kucir, sing model njegrik nang ndhuwur kaya arep nantang langit, karo sing model artis-artis Korea. Apa maning sing cukure ndadak karo disemir.
            Siji-siji sing dicukur model biasa ora nganti limang menit sepuluh menitan rampung. Saiki, sing  dicukur gilirane wong tua sing karo disemir. Rambute pancen wis keton dawa, semirane wis ora genah, separo rambute wis putih. “Aja kelalen semire sing maen, sing mandan larang ya kena, ora apa-apa”, ujare wong tua kuwe. Tek rasa tambah suwe maning inyong gole ngenteni, semiran sing maen genah lewih suwe gole ngolesna lan lewih ngati-ati. Nyong sing jenengane ngenteni apa baen sing mandan suwe mandane ora sabar. Nyong terus bali deset meng umah.
 
           Ora nganti rong puluh menit Nyong wis mbalik maning. Nang kono wong tua kuwe esih dicukur. Rampung nyukur tukang cukure ora langsung mrentah Nyong kon njagong nang kursi cukur, malah pamit kebelet maring mburi karo agep perlu Ngasaran. Ora nganti kesuwen tukang cukure wis mbalik maning nang kono karo Nyong. Sing kudune wektu kuwe esih padhang, mendhunge kandhel marahi peteng ndhedhet kaya wis liwat wektu Maghrib. Bareng karo bledheg ngampar-ngampar dibarengi udan deres Nyong dikon njagong nang kursi cukur. Slimut cukur digubedna maring awake Nyong. Cukur nembe sedela ana bledheg seru banget kaya nyamber umah cukuran kuwe. listrike mati. Tukang cukure langsung ngempakna lilin. Ngasi lilin sing diempakna arep enteng sepertelon, listrike ora mempan-mempan.
 
            Nyong ora wani ngomong apa-apa. Udan sing gede kaya agi nutupi kabeh pikiran. Sirahe Nyong tak elus-elus karo tak deleng nang kaca hurung separo sing decukur. Cukurane nyong mesti kudu rampung, mbuh kepribe carane. Tukang cukure wis ngomong peralatane dina kuwe agi ora lengkap, aki batere lan batu batere nggo nguripna mesin cukur ora digawa keri nang umah. Lampu senter cas-casan ya ora digawa. Nyong ora bakalan ngomong “kepribe jane” maring tukang cukure. Tukang cukure keton krasa salah. Tukang cukure njikot hp-ne nang meja, nelpon wong nang umah dikon nggawakna alat-alat sing dikarepna. 
 
            Wektune wis maghrib. Listrik durung mempan-mempan. Udane wis mandan cilik. Sing ditelpon maring tukang cukure hurung teka-teka. Nyong esih njagong nang kursi cukur esih digubed slimut cukur. Sidane Nyong dicukur karo gunting alon-alon diobori karo lampu senter sing nembe teka.
 
 


cerkak bahasa jawa,contoh cerkak bahasa jawa,cerkak bahasa jawa singkat,cerkak bahasa jawa panjang, cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi,cerkak bahasa jawa pendek,cerkak bahasa jawa tema sosial,cerkak bahasa jawa singkat lucu,cerkak bahasa jawa tema katresnan,cekrak persahabatan,cerkak bahasa jawa beserta artinya,cerkak bahasa jawa aku durung kalah,cerkak bahasa jawa asem kecut tenan,cerkak bahasa jawa adalah,cerkak bahasa jawa amarga salah paham,cerkak bahasa jawa alur maju,cerkak bahasa jawa asmara,cerkak bahasa jawa alur mundur,cerkak bahasa jawa alur campuran,cerkak bahasa jawa aku,cerkak bahasa jawa brainly,cerkak bahasa jawa beserta sinopsis,cerkak bahasa jawa bermoral,cerkak bahasa jawa banyumasan,cerkak bahasa jawa berdialog,cerkak bahasa jawa beserta sumbernya,
cerkak bahasa jawa bertema pendidikan,cerkak bahasa jawa beserta amanatnya,cerkak bahasa jawa cendek,cerkak bahasa jawa cinta,cerkak bahasa jawa contoh,cerkak bahasa jawa candi borobudur,cerkak bahasa jawa cita citaku seluas samudra,cerkak bahasa jawa candi prambanan,cerkak bahasa jawa cinta segitiga,cerkak bahasa jawa cita cita,cerkak bahasa jawa.com,cerkak bahasa jawa direktur anyar,cerkak bahasa jawa dan artinya,cerkak bahasa jawa dongeng,cerkak bahasa jawa dawa,cerkak bahasa jawa dari majalah,cerkak bahasa jawa di koran,cerkak bahasa jawa dan strukturnya,cerkak bahasa jawa dowo,cerkak bahasa jawa dhagelan
cerkak bahasa jawa ekstrakurikuler