Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Basa Jawa Pendidikan )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh Pawartanya
Pawarta basa jawa pendidikan - Sekolah berbasis Rumah (SBR) neng ngisor naungan ormas Gafatar ing dalan Nanas, Dusun Ngadisoko, RT 02/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman wis kosong amarga ditinggal penghunine. Omah kuwi dhisike didadekne panggon homeschooling Ahmad Kevin Aprilio (16), warga Jetis, Sinduadi, Mlati sing ngilang ket 26 November 2015 nuli.


Penelusuran neng lokasi, omah kuwi jero kondisi tertutup rapet. Sawentara neng samping omah akeh bekas-bekas botol sing digunakne kanggo praktek pertanian.


Katon uga macem-macem tanduran lan bekas kandang pitik neng sekitar omah. Informasi warga sekitar omah kesebut wis dikosongke kawet 4 Januari 2016 nuli.

pawarta-basa-jawa-pendidikan
Jayim,(59), warga sing nduweni warung neng ngarep tangen omah kontrakan sing digunakne kanggo homeschooling kasebut ngantekne, omah kesebut dipanggoni kawet April 2014.


Sadina-dinane neng omah kuwi didadekne kanggo kegiatan homeschooling anak-anak SD nganti tekan SMA.


“Biyasane yen sing jajan neng panggon ku,” ucapnya Senin (11/1/2016).

Sajrone omah kontrakan kuwi dipanggoni, penghuni omah ora ana permasalahan karo warga sekitar.

Sadurung ngontrak omah kuwi, turene kelompok kuwi sadurunge wis ngontrak neng perumahan Kadisoko sing ana ora adoh saka lokasi kasebut. Dekne kabeh uga kerep nglakoke kegiatan sosial marang warga sekitar.

Dwi Sutarmanto pangarep RT 02 ditemoni kepisah ngaturke menawa sak pangerten dheweke awale omah kontrakan kuwi sing lapor ana loro wong status mahasiswa.

Nanging suwe-suwe omah kesebut kebak digunakne kanggo kegiatan, lan warga sempat pitakon amarga sekitar omah diresikna lan digunakne kanggo nandur sayuran.

“Karo warga ora ana masalah, warga kuwi yen ora dirusuhi ya ora ana masalah,” ungkape.