Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Kegiatan Pramuka di Sekolah

Artikel dalam bahasa jawa di bawah ini menulis sebuah cerita kegiatan pramuka di sekolah secara singkat. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa jawa ngoko yang sederhana agar mudah dimengerti oleh para pembaca semua. Meskipun belum sempurna setidaknya artikel bahasa jawa ini
Sapa kandha melu pramuka ora nyenengna? sapa kandha melu pramuka mung gawe reged-regedan? Waaahhh,,, kayake aku kudu mbabagan kanggo sapa wae sing kandha kayak ngene

Sajrone aku melu Pramuka, sing ana mung kadhemenan lan kebahagiaan. mesti kowe-kowe kabeh pitakon-takon, “neng endi panggon kadhemenan lan kebahagiaan kuwi?” manut aku, kadhemenan lan kebahagiaan dudu kedelok saka njaba wae, ning saka jero uga bisa. Kadang ati awake dhewe seneng amarga bisa ngumpul karo kanca-kanca, kuwi kadhemenan. awake dhewe rumangsakne cedhak karo kanca-kanca awake dhewe, kadang nyalah awake dhewe rumangsakne kaya dekne kabeh yaiku keluarga awake dhewe dhewe. Naah, kuwi kebahagiaan.


Pramuka ora mung mulangna kemandirian, ning uga mulangna kekompakan, kesolitan antarsesama anggota Pramuka kuwi dhewe. Pramuka menehake akeh kenangan pangaji, menehake akeh pambengen. Pramuka menehake awake dhewe arti kepriye cara kanggo nglakoke samubarang karo cepet lan elmu sing diwenehna Pramuka bangeta ngguna kanggo awake dhewe. Demikian artikel bahasa jawa tentang pramuka dituliskan semoga bermanfaat.