Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Bahaya Narkoba

Artikel bahaya narkoba dalam bahasa jawa - Bahaya narkoba neng kalangan cah enom pancen isih akeh kedadean neng lingkungan sekitar awake dhewe. Amarga pancen bahaya narkoba kanggo kawarasan lan masa ngarep pancen oraa sethithik. Bakal akeh sing dikorbanke sarehdene penyalahgunaan narkotika sak-werna iki.

Manut WHO sing dipangarah karo pangerten definisi narkoba iki yaiku kabeh barang zat sing yen dimlebokake menjero awak  ngaruh fisik lan psikologi (kajaba panganan, banyu, utawa oksigen).
Sawentara miturut undang-undang no 27/1997 sing dipangarah karo narkotika yaiku zat utawa jamu-jamon sing asale saka tanduran utawa dudu tanduran becik sintesis arepa sistematis, sing bisa mudhunke utawa owah-owahan kelingan, ilange rasa, ngurangi nganti ngilangna rasa nyeri lan bisa nimbulke ketergantungan.
artikel-bahaya-narkoba-dalam-bahasa-jawa
Artikel bahaya narkoba dalam bahasa jawa

Neng indonesia, pencandu narkoba iki ing perkembangane tambah akeh. Wong kang nggunakake narkoba kuwi umume nduwe umur antara 11 nganti 24 taun. Artine umur kesebut dheweke umur produktif utawa umur pelajar.

Awale pelajar sing nggunakake narkoba biyasane diawiti karo kenalane lan udud. Amarga kebiyasan udud iki kayane wis dadi hal sing lumrah neng kalangan pelajar wektu iki.


Saka kebiyasan iki, pergaulan terus ningkat, apa maneh pas pelajar kesebut awor lingkungan wong-wong sing wis dadi pencandu narkoba. Awale nyoba, nuli banjur ngalami ketergantungan.
Dampak negatif penyalahgunaan narkoba adhep anak utawa remaja pelajar antara liya yaiku :

  1. Owah-owahan jero sikap lan kepribadian. 
  2. Kerep membolos, mudhune kedisiplinan lan aji-aji piwulang. 
  3. Dadi gampang tersinggung lan cepet nesu. 
  4. Kerep angob. 
  5. Ora mradulekne kawarasan awak. 
  6. Dhemen maling kanggo tuku narkoba.

Pamulangan moral lan kagaman kudu luwih ditekankan marang para pemuda pelajar lan genereasi panerus bangsa Indonesia. Amarga salah siji penyebab terjerumuse anak-anak ana lingkungan narkotika iki yaiku kurange pamulangan moral lan kagaman sing dekne kabeh duweni dadine panggawe ala mangkene ikia akhire dekne kabeh lakoni.

Mangkene artikel bahaya narkoba dalam bahasa jawa ditulisake supaya bisa dadi pamriksa tumrap kita sedaya.