Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Pendidikan Bahasa Jawa Krama )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Berikut pawarta pendidikan bahasa jawa krama singkat yang mengabarkan bahwa pelajar di Indonesia merupakan pelajar terlama dalam belajar Matematika. Seperti apa penyampaiannya dalam bahasa jawa mari simak di bawah ini.


Matematika dadi mata piwulang medeni kanggo akeh pelajar. Yektine, siswa Indonesia justru ngentekake wayah paling suwe kanggo melajari matematika ketimbang pelajar neng negara liya.


"Durasi mata piwulang Matematika neng Indonesia yaiku 90 menit," ujar pangarep pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Supriyatno neng Kemdikbud, Jakarta, dina Kamis (7/1/2016).

pawarta-pendidikan-bahasa-jawa-krama
Pelajar neng macem-macem negara, kaya Amerika Latin, Finlandia, nganti Singapura ora ngatur durasi sajrone kuwi kanggo mata piwulang matematika. Sesasi mung neras sajrone 45 menit pelajaran.


Parandene, durasi panyinaon matematika ora mbanding kenceng karo pakolehe.


Aji matematika kokehan anak Indonesia ora sadhuwur pelajar neng negara liya, kaya ta kaya sing kedelok jero pangajen Programme for International Student Assessment (PISA).


Ora dingerteni apa penyebape kok pelajar Indonesia durung bisa maksimal anggone nyerap elmu matematika. Apa ana sing kleru lan kurang marang kurikulum utawa tenaga piwulangan?


Iki kabeh iseh butuh diteliti sainggo bakal ditemokake cara sinau matematika sing luweh efektif tinimbang wayah iki.