Dongeng Bahasa Jawa Lucu Onthel Kebo

Dongeng Bahasa Jawa - Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan mendongeng untuk anak banyak ditinggalkan orang tua. Padahal membaca cerita dongeng anak sebelum tidur seperti yang akan kami bahas di sini memiliki banyak manfaat.Di antaranya, kegiatan ini bisa mendekatkan hubungan antara orang tua dan buah hati. Anak jadi merasa diperhatikan dan memiliki waktu khusus yang dicurahkan untuknya.
Dari segi kognitif, kosa kata dan kemampuan berimajinasi anak akan meningkat. Anda pun bisa melatih daya ingat anak dengan menanyakan inti dari kisah yang Anda bacakan sebelumnya.Lewat buku cerita dongeng anak sebelum tidur bergambar, Anda juga dapat mengenalkan konsep warna dan bentuk. Yang tak kalah penting, Anda pun bisa menanamkan pesan moral yang penting untuk dimilikinya kelak.

Blog ini berisi Cerita Dengan Bahasa Jawa | Cerita Rakyat Nusantara Bahasa Jawa | Kumpulan Dongeng Anak Anak Bahasa Jawa| Dongeng Sebelum Tidur | Cerita Anak Anak Bergambar | Cerita Legenda Dongeng Fabel Binatang | Cerita Dongeng Pendek Bahasa Jawa | Kumpulan Cerita Rakyat Pendek Dongeng Rakyat Cerita Dongeng Anak | Dongeng Bahasa Jawa | Cerita Rakyat Bahasa Jawa | Cerita Legenda Bahasa Jawa | Pawarta Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa

Kalau bingung memilih kisah yang ingin dibacakan, di sini sudah kami sediakan Banyak cerita dongeng anak sebelum tidur yang menarik dan edukatif. Ada dongeng anak dari berbagai penjuru dunia, ada juga yang berasal dari dalam negeri. Selengkapnya bisa langsung Anda simak di bawah ini.
BERIKUT CERITANYA


Awale aku mung dewean menyang pasar, aku numpak onthel ku sing wernane ireng, onthel ku iki sok uwong nyebut “onthel kebo” aku ngonthel karo gowo daganganku sing tak boncengke ning mburi.
Esuk kuwi aku ngonthel santai yoo soale kisuken sing ku mangkat, aku ra pikiran piye piye pas ning dalan ehh jebul ning ngarep ku ono wadon ayu rambute ireng dowo banget, lha aku kaget kok esuk esuk ngene ono wadon nongkrong ning buk.
Jane aku ra niatan marani wadon kui ning kok penasaran. Ati ku deg deg an, pas tak cedaki kok buk.e kui ora tekan tekan.
Yowes sing jane aku ra niat nyeraki sidone aku niat tenan nyeraki wadon kui tur neh yoo isih esuk ora bakal kelewatan pelangganku. Aku ngebut tenan, onthel ku tak obel nganti ambekanku ngos ngosan.
Ehh aku ra nyongko wong wadon kui ngulatke aku karo mesam mesem, ati ku tambah deg deg an. Duhh wis suwe banget rasane diesemi wadonan. Aku tambah semangat sing ngobel pedal onthel ku.

Aku pengen nemoni wadon mau terus tak omongke puisi cinta basa Jawa sing lagi wae kelewat ning pikiranku soale aku dadakan seneng wadon kui.
Embuh pas kuwi aku ra isoh mikir meneh, sing tak pikirke mung piye carane onthel ku iki tekan panggonane wadon kui. Tak roso roso ketoke cerak kok ra tekan tekan, aku niliki mburi motor wis podo lewat dalan ku nglanggar aku sing ngonthel.
Ehh tak ulatke meneh tibake wadonan kui malah guyu nyawang aku, aku tambah melu guyu aku seneng banget, ketoke lagi wae aku weruh nanging ati iki pengen marani.
Aku tambah banter sing ngobel pedal, ehh nanging kok rasane kesel banget kok ora tekan tekan ngono lohh. Lahh wektune tambah suwe, konco konco dagang ku wis podo mangkat aku yoo weruh bocah bocah enom lari lari.

Trus tak pikir lohh aku kok karo sing mlayu banter sing mlayu aku padahal ngonthel lohh. Tak ulatke meneh wadon mau, wonge mesam mesem ngempet guyu iruh aku, aku yoo bingung dadine.
Trus aku ngulatke ngisor lha kok jebul onthelku ki tak parkir standar dobel trus durung tak copot ning wis tak tumpaki makane aku ngayuh ket mau kok ra tekan tekan, aku isin dewe ngantian.
Aku mau mandek delo beneri daganganku sing arep jiglok, soale aku kulakan krupuk barang pesenane ibu ibu. Eheheheee, lha kok lali standare urung tak copot.
Aku guya guyu medun soko onthel trus beneri standar, wis bener kabeh saiki aku numpaki onthelku meneh. Karo nahan isin aku lewat ngarepe wadon mau ning ora sido mandek, wis kebacut isin.