Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kesenian Wayang di Jogja )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi

Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa - Perhelatan karnaval HUT kutha Jogja menyang-260 taun iki krasa spesial lantaran kabeh pamawa ngenakake anggo-anggo tokoh wayang.

Pirang-pirang tokoh sing ditampilake, Jemuwah (7/10/2016) neng antarane, Anoman, Kresna, Gatotkaca, Semar, Srikandi, Cakilan, Antaboga, Arjuna, Rahwanaa, Bima, lan Niwoto Kawola.
Pawarta Bahasa Jawa Tentang Kesenian Wayang di Jogja

Kabeh pamawa diwenehna kesempatan nunjukake kreasine sajrone 3-5 menit neng panggung utama Tugu Jogja.

Kepala Bidang Promosi Wisata, Dinas Pariwisata kutha Jogja, Yetti Martanti, ngantekne wayang Jogja Night Carnival iki uga nglibatke agen travel jero negeri lan njaba negeri.

Amarga alasan iki jero ngenalake wakilan lan tunjukake kesenian saka masing-masing kecamatan, panggawa acara menehake panerna karo loro basa, Indonesia lan Inggris.

Miturut Yetti tema wayang iki sing mupuran karo pawai budaya Jogja sadurunge. Nek sadurunge kabeh pamawa bebas nunjukan kesenian wektu iki kudu nganggo tokoh wayang.

pawai budaya Jogja sing digelar Jemuwah (7/10/2016) bengi arep dimeloni 14 kecamatan. Masing-masing kecamatan ngirim pamawa 50-500 wong.

kabeh pamawa arep ngenakake anggo-anggo tokoh wayang anoman, kresna, gatot kaca, semar, srikandi, cakilan, antaboga, arjuna, arwana, Bima, lan Niwoto Kawola. Masing-masing pamawa diwenehna kesempatan nunjukan kreasinya sajrone 3-5 menit neng panggung utama Tugu Jogja.