Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Bahasa Jawa Gempa Mentawai Terbaru )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi

Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa gempa Mentawai terbaru – Gempa bumi 8,3 Skala Richter (SR) ngguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa bumi niki berpotensi kedadosanipun tsunami.
Informasi ingkang dipunklempak saking BMKG, gempa kedadosan sekitar gebag 19.49 WIB, dinten Rabu (2/3/2016). Lokasi gempa wonten 5. 16 LS, 94.05 BT utawi 682 Km kilen Daya Kepulauan Mentawai.

Sawise gempa 8,3 SR, ing Kepulauan Mentawai dina Rabu (2/3) jebulna ugo kraos cekap dangu ing kitha Padang.
pawarta-berita-bahasa-jawa-gempa-mentawai-2016Bahkan gempa ingkang bermula ing gebag 19.49 WIB kraos sekitar setunggal menit. Nanging mboten kedadosan gempa susulan.

Salah setunggal Warga Gunung Pangilun, kitha Padang, Provinsi Sumatera Barat, Satyo Erindra ngginemaken menawi lampu gantung ing griyanipun sempat obah. Piyambakipun sempat kuwatos lampu dhawah.

"Nanging namung obah kamawon. Alhamdulillah lampu mboten dhawah kala gempa," turin Satyo kala dipunhubungi Wartawan lewat HP.

Dipunpertelakaken piyambakipun, ngantos kala niki piyambakipun taksih sanguh ngginakaken jaringan telepon uga internet.

Jaler ingkang disapa Tyo, ngira awale mboten ngelingi gempa. Amergi kala punika piyambakipun nembe mantuk nitih mobil.

Awale Tyo ngira mobile goyang, nanging kraos goyangan cekap dangu. Jebulna sampun kedadosan gempa. Goncangan gempa pancen mboten ageng.

Nanging durasine cekap dangu. Hal punika berdurasi sekitar setunggal menit.

"Kula kinten mobil goyang, jebulna gempa," terangipun.

Dipunminggahaken Tyo, ngantos kala niki masyarakat ing lingkungane taksih was-was mbok menawi enten gempa susulan.

Nanging sakunjukan masyarakat mileh konjuk mlebet datheng griya. Piyambake sedaya ngupados konjuk mboten panik.

"Nggih taksih nengga informasi. Warga kuwatos kedadosan Tsunami nanging tetap usaha supados mboten panik,"  terange. Pawarta bahasa jawa gempa Mentawai terbaru.