Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Tanah Longsor Garut )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi

Contoh Pawartanya
Berita Bahasa Jawa Tanah Longsor Garut – 14 griya ing dhusun Sawah, Kelurahan Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, ameh ambruk. Kedadean punika amerga tebing ingkang longsor dinten Senin (9/2/2016) sonten amergo udan deres.

Kabag Ops Polres Kabupaten Garut, Wira Sutriana ngginemaken, longsor kedadosan ing dina Selasa sore wonten dhusun Sawah RT 08/04, Kelurahan Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Longsor kasebut kedadean celak sanget kaliyan omah warga.

Piyambakipun mastanikaken, wiyar longsor kirang langkung 200 meter kanthi dawa kriang langkung 500 meter. "pawingkingipun, sakathah 14 griya warga wonten dhusun Sawah terancam ambruk," tembung Wira, dina Selasa (9/2/2016).
berita-bahasa-jawa-tanah-longsor-garut
Saksampune angsal laporan saking warga, turen Wira, petugas enggal merintahaken pengecekan langkung lajeng datheng lokasi longsor. Nanging, konjuk ngecek utawi nyelak datheng lokasi mboten memungkinkan amargi kondisine sampun dalu uga bahaya.

Sarehdenten punika, tembung Wira, jajarane nggramenaken kalih anggota ing celak lokasi longsor. Saksampune dipuntumindakake pamriksan aparat kepolisian sareng warga, mboten enten korban jiwa lebet kedadosan longsor kesebat.

Ningali kondisi 14 griya ingkang mbebayani, ing dalu punika ugi warga ingkang griyanipun lebet kondisi terancam lajeng direlokasi datheng griya sederekipun ingkang mboten tebih saking lokasi longsor. Konjuk ngantisipasi longsor susulan, warga sapanggen tetep siaga mrisani sairing jawah ingkang saben dinten dawah.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Dadi Djakaria ngleresaken kedadean musibah bencana alam tanah longsor kesebat. Nanging, saking laporan ingkang katur camat sapanggen, longsoran nimpa siti sabin uga pinggiran dhusun kanthi wiyar 50 meter, dawa 250 meter, uga inggil 20 meter mawi ngancem 14 griya wonten ngadapipun.

Tebing kesebat wonten ing wingking kawisan warga uga nimbun areal sabin sawiyar 5 hektare ngantos nutup radin pahubung antawis dhusun Cipangramatan, Jaya Bakti, uga Dangiang.
Supados radin ingkang tertimbun longsor saged dilewati, sawilangan warga gotong royong ngresikaken material longsoran kanthi cara manual kaliyan alat saentenipun.

Deni, salah satunggaling warga rumaos mireng suwanten cekap sero kala kedadosan longsor. "kula uga warga sanes gugup uga mlayu saking griya. Kala menika kepeksa ngungsi datheng griya sederek ingkang langkung aman," gamblange. Berita Bahasa Jawa Tanah Longsor Garut.