Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Coca Cola Bakal Nambah Pabrik Ing Surabaya Jawa Timur )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi

Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa – Pabrik wedang berkarbonasi Coca Cola the Company nyurung pihake kanggo mbangun pabrik Mega Distributor neng wilayah Jawa Timur.

Kanggo mujudake hal kesebut PT Coca Cola wis ngongkonke kanggo ngimbuhi suntikan dana sagedhe Rp 819 Miliar nang taun 2016 iki.

Padha katur saka Kadir Gunduz selaku Presdir Coca Cola jero temone karo Meteri Perindustrian Kemis 31 Maret 2016.

Jero temon kesebut Kadir ngomongke menawa Coca Cola arep mimbuhi cacah puser distribusi neng wilayah Jawa wetan tepate neng daerah Surabaya. Kajaba kuwi dheweke uga ngendika menawa Coca Cola ngarep-arep rencana kesebut bisa kawujud nang taun iki.

"Mugo puser distribusi kuwi anyak beroperasi nang kuartal kapapat taun iki," tembung Kadir.
Panambahan Mega Distributor neng Surabaya kesebut sethithik akeh ndelokake kepriye perkembangan upaden wedang berkarbonasi sing siji iki nyat cukup membanggakan.

Kajaba undhak-undhakan margin laba, PT Coca Cola uga dadi salah siji upaden sing bisa ndesa puluhan bahkan atusan ewu karyawan. Hal iki tentu ngewangi banget pamerentah Indonesia jero nyupayakne lapangan pagawean sing prayoga kanggo masyarakat.

Karo terwujudnya ekspansi Coca Cola menyang arah Jawa wetan harapannya jaringan pasar produk wedang berkarbonasi neng ngisor upaden coca cola bisa nyedhakake proses produksi lan pendistribusian marang pelanggan.

Hal iki dadi salah siji strategi PT Coca Cola The Company guna menehake ladenan marang kabeh konsumen khususe neng wilayah Jawa Timur. Karo anane strategi kesebut tentu wae proses pendistribusian produk coca cola arep tambah gampang.