Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Cara Membuat Wayng Kulit

contoh-artikel-cara-membuat-wayang-kulit-bahasa-jawa

Industri kesregepan tangan ngrupakne salah siji sektor industri sing cukup ngujarke neng kalangan masyarakat, paling utama neng kawasan objek wisata. Indonesia nduweni kesugihan budaya lan produk kesregepan sing beranekaragam banget. Produk kesregepan tangan sing dipakolehake awak saka macem-macem macam bakal, salah sijine saka lulang. Karo bakal dasar lulang, bisa digawe seni tatah sungging sing nggunakne lulang dadi ndheweke kreatif. Produk sing dipakolehake ngrupa wayang lulang, kipas, hiasan dinding, miniatur wayang, kaligrafi, pamates buku, kap lampu, pigura, kipas tangan mawa souvenir liyane.

Kesregepan tatah sungging paling utama wayang lulang yaiku kesregepan sing madokake seni lan sejarah wayang lulang. Iki diamargakne kanggo nggawe wayang lulang dibutuhake kekarepan sinau sing dhuwur, keuletan lan rasa kedemenan sing dhuwur karo cerito pawayangan. Wayang lulang dadi salah siji warisan leluhur khususnya saka kraton yogyakarta diharapkan dadi contho warisan sing dijaga lan dikuwawaknekne demi keterasan kanan wayang lulang khususnya lan dadi identitas kutha yogyakarta nang umumnya.

Industri kesregepan tatah sungging ngalami perkembangan saka taun menyang taun. Industri kesregepan iki wis kenal nganti menyang mancanegara. Neng provinsi yogyakarta, tepatnya neng dusun karangasem desa wukirsari, bantul, daerah istimewa yogyakarta akeh ana centra panyregep tatah sunggging. Neng daerah iki, hampir 80% para wargane nduweni profesi dadi panyregep tatah sungging. Kanggo nggawe mubarang wayang lulang mbutuhake beberapa tahapan kerja, neng antarane yaiku :

Panuku lulang 

Pertama contoh artikel cara membuat wayang kulit bahasa jawa ini menceritakan tentang bagaimana cara mencari kulit sebagai bahan dasar pembuatan wayang kulit. Lulang sing digunakne kanggo nggawe wayang lulang awak saka beberapa macam, yaiku lulang entah lan lulang split.

Lulang entah yaiku lulang sing teras digunakne kanggo proses panggawen wayang lulang tanpa liwat proses kimiawi. Lagekne lulang split yaiku lulang sing wis liwat proses kimiawi neng pabrik. Lulang sing digunakne kanggo nggawe wayang lulang biyasane asale saka lulang kebo, sapi, lan wedhus. Sakanggonan gedhe lulang disakakne saka daerah ngagetan (jawa wetan), sukoharjo, solo, segoroyoso (yogyakarta) lan magelang.

Pengolahan lulang 

Direndam karo banyu sajrone siji dina nganti lunak. Banjur direntangkan utawa dipentangkan karo nggunakne tali lan pigura kayu sing kuwat. Sabanjure lulang kesebut dijemur neng ngisor terik srengenge nganti bener-bener garing. Lulang sing wis garing cepet ditipiskan karo cara dikerok. Kanggonan sing dikerok yaiku kanggonan rambut (kanggonan njaba) lan turah-turah daging sing isih nggathuk (kanggonan jero). Lulang dikerok karo nggunakne pisau utawa pethel sethithik demi sethithik sacara ati-ati.
contoh-artikel-cara-membuat-wayang-kulit-bahasa-jawa

Lulang kanggonan jero dikerok dhisik lan luwih akeh dikurangi ben disakakne lulang sing nduwe kwalitas. Sakwise kuwi, anyar dibanjurke pengerokan lulang kanggonan njaba. Pengerokan lulang kanggonan njaba mung sethithik wae amarga nek dilakoke pangurangan kemulan lulang sing dipakolehake arep dadi gampang patah nek dilipat. Nek butuh, nang kanggonan iki mung diilangna rambut-rambute wae lan diresikna karo banyu. Ana beberapa metode sing digunakne kanggo nggampangna pengerokan rambut nang lulang, kaya merendam lulang karo banyu mendidih, lan karo nggunakne banyu kapur sadurung dipentangkan. Torehan pisau nang proses pengerokan mung dilakoke siji arah saka dhuwur mengisor. Sakwise lulang ditipiskan, turah-turah kerokan diresikna karo banyu lan kanggonan sing dikerok dilembutake karo amplas. Sabanjure, dijemur neng panas sinar srengenge meneh nganti garing sacara ngrata.
contoh-artikel-cara-membuat-wayang-kulit-bahasa-jawa

Sakwise garing, lulang dilapisi karo werna dasar kanggo menutup pori-pori lulang ben raene rata. Banjur anyak dibentuk sketsa neng raen lulang. Sakwise kuwi, tepi sketsa ditatah dadine disakakne bentuk dasar. Tahap sabanjure yaiku nglembut tatahan dasar lan nggawe kombinasi sing becik jero terawangan cahaya. Sakwise kebentuk wayang sacara kasar, mula kanggonan rai lan detail liyane neng kanggonan sketsa jero anyak ditatah. Proses iki penting banget amarga berpengaruh nang karakter wayang sing dipakolehake. Sakwise liwat tahap iki, wayang sing dipakolehake kesebut karan putihan amarga durung diwernani.

Putihan kesebut diwernani karo nggunakne pamerna sintetis, yaiku cet sandy colour, lan nggunakne lem. Sakwise buyar dicet lan disempurnakan, wayang lulang diwenehi penyangga karo nggunakne sungu kebo utawa pring.

Turahan potongan lulang sing karan karo leresan umume bisa digunakne dadi bakal rambak (krupuk lulang) lan dadi dipupuk organik.

Semoga dengan membaca artikel di atas sedikita banyak kita dapat membayangkan proses pembuatan wayang kulit. Terimakasih terlah menyempatkan diri membaca contoh artikel cara membuat wayang kulit bahasa jawa.