Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Kebudayaan

Contoh artikel bahasa jawa tentang kebudayaan terbaru - Indonesia yaiku negeri sing kenal karo keanekaragamannya. Ana atusan bahkan luwih suku bangsa sing ana neng bumi Indonesia. Saka suku suku iki banjur kebentuk mubarang budaya sing beda antara siji padha liya. Budaya Indonesia nyat sugih banget ning, pira akeh budaya sing bisa awake dhewe karanke saka samangkana akehe budaya sing dipek Indonesia ? Bokmenawa jawaban awake dhewe mung bisa dietung karo driji. Ironis nyat. Ning iki keyekten sing ana. Awake dhewe, panerus generasi bangsa, saarep cuek adhep budaya awake dhewe dhewe. Awake dhewe kudune nglestarekne dheweke. Ning geneya awake dhewe nyalah ora praduli lan mengabaikannya ?
contoh-artikel-bahasa-jawa-tentang-kebudayaan-terbaru

Neng era globalisasi iki budaya budaya kulon gampang banget mlebu menyang Indonesia. Kebudayaan iki tuwuh lan berkembang karo pesat neng Imdonesia. Awake dhewe, selaku generasi enom, luwih ndhemeni arep budaya iki ketimbang budaya asli awake dhewe. Awake dhewe rumangsa luwih PD lan rumangsa luwih gaul nek niru budaya kulon.

Kasus liya yaiku masalah babagan pangakon budaya awake dhewe saka Malaysia. Tentu awake dhewe geram arep negara tangga sing karo saenake mengklaim budaya budaya awake dhewe kaya reog ponorogo, joged pendet, bathik, tembang sayange lan liya-liyana ing contoh artikel bahasa jawa tentang kebudayaan. Iki ngrupakne tamparan atos kanggo awake dhewe kabeh, rakyat Indonesia khususnya para generasi enom. Awake dhewe ora bisa mawa merta nyalahake Malaysia sing wis mengklaim budaya awake dhewe. Awake dhewe dadi rakyat Indonesia uga kudu eling arep kaluputan awake dhewe. Awake dhewe kudu introspeksi awak awake dhewe.

Pira akeh saka awake dhewe sing sadurunge praduli nang budaya asli Indonesia sadurung kedaden mangkene iki ? Kanggo kuwi ayoa awake dhewe padha padha merenungkan jero ati awake dhewe.

Nek nyat wayang lulang salah siji budaya sing awake dhewe duweni geneya kudu isin kanggo nontone? Nek nyat bathik kuwi uga kanggonan saka budaya awake dhewe, geneya rumangsa isin mulanane? Wis sakudune, awake dhewe bangga arep budaya awake dhewe dhewe. Amarga bangsa liya pun iri adhep apa sing awake dhewe duweni.

Pradulia adhep budaya awake dhewe, budaya Indonesia. Awake dhewe kudu bangga dadi wong Indonesia ! Bangga arep budaya Indonesia sing beragam ! Iki budayaku! Indonesiaku! Saiki nasib bangsa Indonesia ana neng tangan awake dhewe, para pemuda dadi wenehana sing paling becik kanggo Bangsa awake dhewe, negara awake dhewe, Indonesia. Contoh artikel bahasa jawa tentang kebudayaan terbaru.