Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Olahraga Bahasa Jawa Krama Inggil )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta Olahraga Bahasa Jawa Krama Inggil – Langkung saking 150 calon atlet pelajar rebutan panggen kagem ngisi kuota program Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) DIJ 2016. Piyambakipun sedaya dipunwajibaken nderek tes kemampuan dasar atlet. Punika dados syarat awal program ingkang badhe bergulir salebetipun setunggal taun datheng ngajeng menika.

“Kajawi awrat ugi inggil salira, kelenturan ugi tes dasar kenggalan mawi kemampuan dasar daya kuwawi ugi diuji dados tes awal kemampuan dasar atlet,” Ngendikan mustaka PPLP DIJ Restu Teguh Dewanto teng sela-sela tes wonten Stadion Mandala Krida  dinten Sabtu 16 Januari 2016.
pawarta-olahraga-bahasa-jawa
Teguh mertelakaken, masing-masing calon atlet pelajar nglangkung kuota gangsal cabang olahraga (cabor) ingkang dipunbikak, njih menika panahan 10 atlet, pencak silat 6 atlet, voli pasir 8 atlet, atletik 6 atlet, ugi balap sepeda 3 atlet. kados ta pencak silat ingkang gumantosaken cabor beladiri taekwondo, kala tes awal nglajeng wonten 22 calon atlet ingkang nyobi ngrubutaken 6 kuota ingkang sampun dicaosake.

Miturut piyambakipun, kajawi persaingan atlet ketat sanget, saking tes awal kemampuan dasar menika saged dipunmriksa animo calon atlet ingkang cekap inggil. “Setunggal aos plus mriksani animo calon pelajar inggil. Kantun kita siapaken mbenjing.
Piyambakipun sedaya ingkang ndaftar pun yektos kathah ingkang teng ngandap yuswa. Wonten ingkang taksih kelas 5 SD. Nanging babagan menika nggambaraken menawi kita mboten badhe kekirangan bibit,”gamblange.

Ditambah malih, saksampune tes kemampuan dasar menika para calon atlet badhe tumut tes cabang utawi skill ingkang badhe dipunwontenaken dinten Senin 18 Januari menika. Pangaosan akhir badhe dipun pilih saking atlet ingkang pikantuk biji tes kemampuan dasar, tes psikologi ugi tes kecabangan.
“Pikantukipun saksampune kalih utawi tigang dinten tes kecabangan. Atlet dangu wonten ingkang kita sedaya kuwawikaken. Ananging menawi hasil tes yektos piyambakipun sedaya kasoran kaliyan ingkang enggal, ingkang dangu kedah berjiwa agung kagem digusur” gamblange.

Kepala Seksi Olahraga BPO Disdikpora DIJ Eka Heru Prasetya mewahi, kagem saged bergabung kaliyan PPLP sapriyantun atlet pelajar kedah memenuhi sawilangan kriteria. Teng antawisipun nduwe yuswa ngandap 17 taun. Kajawi punika, ugi kedah ngagungani prestasi minimal juara setunggal utawi kalih teng kejuaraan daerah saking cabang olahraga ingkang dipuntlatosi.

Menawi persyaratan administrasi terpenuhi, mangkenipun atlet pelajar badhe diseleksi langkung sawilangan tes klebet fisik ugi kemampuan teknik saking cabang olahraga ingkang dipuntlatosi menika kewau.

Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Smartphone 4G LTE Enggal Saking Produsen Advan )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa - Produsen perangkat komunikasi dalam negeri,  Advan, ngluncurke produk setunggalipun ingkang sampun ndukung jaringan 4G LTE. Nggeh menika Advan i5A, smartphone ingkang kagungan layar 5,5 inc HD (720×1280 piksel) menika ngginakaken frekuensi 900-1800 Mhz dual sim card GSM ugi WCDMA.

Dados ponsel 4G perdana, Advan i5A dipuntepangakenaken ngginakaken teknologi glassy mirror ingkang ngginakaken teknologi double mirror glass ugi IPS Oncell. Teknologi menika nggina kala samrtphone kesebat dhawah, mbasi layare retak, smartphone menika taksih saged dipunginakaken.


“Konsumen mboten perlu ajrih menawi handphonipun dhawah, sampun wonten teknologi oncell. Kita  sampun numindakaken kontrol kualitas kagem pengujian dhawah saking keinggilan 3 meter,” sanjang Marketing Director Advan Tjandra Lianto.Saking dapur pacu, Advan i5A ngginakaken prosesor SoC Quad-Core 1 GHz, GPU nangsul T-720, mawi RAM 2GB.Kagem kamera, perangkat menika ngginakaken 13 MP kagem kamera wingking ugi 5MP kagem kamera ngajeng. Advan i5A tindak kaliyan sistem Android 5.1 ugi ditenagai baterai saageng 2200mAh.


Kagem regi, ponsel anyar menika dibanderol Rp1,999 yuta kanthi tigang pilihan werni, yaiku diamond pink, white rose gold, ugi black rose gold.“Kaliyan standar regi ugi kualitas ingkang dipundhatengaken, saupakara mboten lajeng Advan tumut ndukung program pangutus ngembangkan ekosistem internet super enggal 4G LTE Indonesia,” ngendikan Tjandra. Pawarta basa jawa.

Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Sophie Taeuber Arp dalam Bahasa Jawa )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Sophie Taeuber Arp yaiku tokoh seniman multi talenta asal Swiss sing tepat lair nang udhar 19 Januari 127 taun nuli. Kebisane jero nglukis, mahat, mawa njoget nggawe jenenge dikenal lan terkenang nganti wektu iki. Ora kget yen nang dina iki Selasa 19 Januari 2016 google doodle momot siji lukisan sing nggambarke karyane dheweke. 

Dheweke ngrupakne seniman setri berkebangsaan perancis sing lair nang taun 1889 neng kutha Davos salah siji daerah neng Swiss. Dheweke ngrupakne anak paling akhir saka pasangan Prusia Emil T lan Sophie Taeubur K. Kait umur rong (2) taun Sophie Taeuber Arp wis ditinggal seda bapake amarga lelara TBC. 

sophie-taueber-arp-dalam-bahasa-jawa
Amarga kesebut uga keluarga Emil mileh alih menyang kutha Trogen panggon mbokne netap amarga wis pensiun saka pangerjane. 

Kabiasan senine nyat wis kedelok kawit isih kanak-kanak sing banjur diasah liwat pamulangan neng Sekolah Seni Terapan St Gallen nganti taun 1910. 

Amarga pakoleh karyane liwat lukisan becik sawarna abstraksi geometris jeneng Sophie Taeuber Arp anyak dikenal saka masyarakat Swiss lan Perancis. 

Nganti sedane nang udhar 13 Januari 1943 Taeurebur dikenal kanthi karyane neng macem-macem bidang seni anyak saka lukisan, pahatan utawa patung nganti seni jejogetan. 

Miturut prungu pawarta, dheweke seda kanthi yuswo enem yaiku 53 taun amarga keracunan gas monoksida saka salah siji kompor sing rusak. 

Dina lair Menyang-127 

Kanthi ndeleng biografi singkat neng dhuwur awake dhewe bisa nyimpulake menawa nang dina iki Selasa 19 Januari 2016 dadi dina lair Menyang-127 kanggo Sophie Taeuber Arp. 

Amarga kuwi uga google doolde dina iki majang siji icon sak-werna lukisan abstraks karya saka Sophie Taeuber Arp sing dadi upadi kanggo ngenang jasa-jasa gesange dheweke neng donya kesenian ing Swiss. Kajaba dikenal dadi sawong setri sing berkecimpung neng seni, Taeurebur uga dikenal kanthi loro gerkane yakni gerakan Kontruktivisme lan Dada. 

Saking terkenale dheweke neng Swiss pamerentahan nglestarekne foto piyambake nang dhuwit dluwang 50 franc ing taun 1995. Babagan neng dhuwur mbuktekne menawa pamerentahan Swiss ngajeni banget kanan mawa pakoleh para seniman. Pawarta basa jawa.

Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Motor Malingan Macet, Maling Kecekel Warga )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa - Mboten saget nguripke mesin montor RX King colonganipun, Fb (19), jaler asal Sragen, Jawi Tengah mbetha kabur montor ingkang dipunpundhut wonten Bintaran Kulon, Mergangsan, kitha Yogyakarta kaliyan upakara dituntun.


Warga ingkang mriksani ugi curiga kaliyan montor ingkang dipunampila mbuntuti ugi mak-alitaken pemuda punika ugi dilaporkan datheng polisi.
pawarta-bahasa-jawa-kriminal

Kapolsek Mergangsan Kompol Bambang Murdo Priyono ngantosaken, kedadosan ingkang kedadean wonten Jemuwah (15/1/2016) punika dipuntumindakaken kinten kala lewat teng wilayah Mergangsan mriksani montor iing njawi pager.


Mekaten diamanke ugi dipuntumindakaken pemeriksaan kapriksan menawi maling niku dugi Yogyakarta kawit Selasa (12/1/2016) kaliyan minggah bus.


“Kinten punika teng Yogya tindak-tindak mekaten mriksa montor teng njawi pager banjur dijupuk,” ngandikanipun, setu (16/1/2016).


Kasus maling punika dikembangkaken ugi polisi ngantos rawuh datheng dalem pelaku teng Sragen. Saking kepajaran pihak keluarga pelaku ingkang sekedhik ngalami pambengan mental punika saderengipun nate tumindak sami teng dhusunipun sayangipun mboten ngantos diproses hukum ugi dipunrampungaken saupakara kekeluargaan.


“Amargi kasus maling montor ingkang dipuntumindakaken pelaku dipenjara, ugi dijerat pasal 363 KUHP babagan pencurian,” gamblange. Pawarta bahasa jawa pencurian motor.

Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Berita Bencana Alam dalam Bahasa Jawa Hujan Badai di Magelang )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya

Berita bencana alam dalam bahasa jawa – Udan deras dimawani angin banter sing nempuh wilayah kutha lan Kabupaten Magelang wingi sore (16/1) marakake loro wong ngalami tatu-tatu cukup serius. Kekalihe ketiban wit ambruk.

Saking kencange angin, siji baliho ukuran 6 x 12 meter neng dalan A. Yani uga ambruk. Tepate, neng ngarep markas Detasemen Polisi Militer Magelang. Untunge, awak baliho ora ngembruki pengendara sing pada liwat neng dalan kesebut. Akibat kedaden kuwi, arus lalu lintas neng dalan A. Yani ngalami macet sawentara.

berita-bencana-alam-dalam-bahasa-jawa-hujan-badai-di-magelangLoro warga sing tatu yaiku Sri Handoyo Bekti, umur 34 taun, warga Mantenan, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang; lan Bambang Triyono, umur 36 taun, warga desa paten gunung, Kelurahan Rejowinangun kidul, Kecamatan Magelang Selatan.

Sri ngalami tatu lecet neng kanggonan awak lantaran kembrukan wit randu wektu liwat neng dalan telaga werna, desa Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah.

Lagekne Bambang ngalami tatu serius neng kanggonan sirah sakwise kembrukan wit wektu liwat numpak sepeda montor neng dalan pemuda, kutha Magelang. Kekalihe saiki dirawat neng UGS RSUD Tidar Magelang. “(Korban) isih mbisa perawatan intensif saka dokter neng UGD,” gamblang sawong panugas RSUD Tidar kutha Magelang.

Miturut pawarta, angin kencang sing neras mung itungan menit kuwi uga ngrubuhake siji baliho neng dalan Tentara pelajar No 7. Tepate, neng ngarep Sky Light Plaza Magelang.

Sawentara kuwi, wit-wit sing ambruk kedadean neng sacacah ruas dalan protokol. Antarane neng dalan Pajang, dalan pemuda (Pecinan), dalan Tidar, dalan Tentara pelajar, dalan Diponegoro, sekitar RSU Tidar, lan Nambangan. Berita Bencana Alam dalam Bahasa Jawa Hujan Badai di Magelang.

Angin uga nempuh desa, Bogeman, Samban lan Gelangan. Akeh gendeng omah warga pada rusak. Wit-witan sing ana neng kompleks RSUD Tidar kutha neng dalan Tidar uga ambruk. Ambruke baliho lan wit neng pirang-pirang panggonan, nggawe arus lalu lintas macet. Polisi kepeksa nutup dalan Tentara pelajar.

Bripka Samsudin, anggota Polres Magelang kutha mirsani ambruke baliho gedhe neng simpang markas Detasemen Polisi Militer neng dalan A Yani. “Wektu kuwi, udan deras banget dimawani angin banter. Ora suwe, baliho kuwi ambruk, pas neng pinggir pos polisi,” turene neng panggon kedaden prakara (TKP).

Ndeleng baliho ukuran jumbo ambruk, Samsudin sempat kuwatir. Maklum, isih ana siji baliho gedhe meneh neng samping pos jaga, sing dheweke panggoni njaga. “Persis neng samping pos ana baliho sing uga sempat miring kena angin. Randha ngeri ndelenge yen nganti ambruk uga,” tuture.

Saka pandelokane, baliho sing ambruk sempat ngembruki mobil Katana sing liwat; karo kondisi radha penyok sisih ngarep. Untunge, si sopir mobil cepet tanggep.

Nurul Oktaviani, karyawan warung Pizza neng dalan Tentara pelajar ngaku mirsani dhewe rubuhe wit neng ngarep warung sing dheweke jaga. ”Angin kencang saka arah kidul nuli ngenengi wit, saknalika kuwi teras rubuh,” turene. Berita Bencana Alam dalam Bahasa Jawa Hujan Badai di Magelang.


Sing paling ngeri, kanda Nurul. kabel lan cagak listrik sing kembrukan wit sempat konslet lan ngetoke geni. “Aku panik lan wedi, ning bingung arep mlayu, mlayu menyang endi? aku bersyukur, geni sing murup bisa mati dhewene, mbokmenawa kena banyu udan, lan Alhamdulillah uga, wektu wit ambruk ora ana pangguna dalan sing liwat.”

Nganti wingi sore, sacacah anggota Satlantas Polres Magelang kutha mudhun menyang dalan, ngatur lalu lintas sing sempat macet. Kemacetan diperparah amarga aliran listrik mati, dadine lampu bangjo utawa traffic light ora murup.

Ora mung polisi. sacacah TNI saka kesatuan Kodim 0705/Magelang uga melu mudhun, ngewangi panugas Dinas keresikan, Pertamanan lan Tata kutha (DKPT) kutha Magelang sing lagi ribut ngresikna ruas dalan sing dikebaki patahan cuthik wit. Tim Inti Reaksi cepet (TIRC) BPBD Kabupaten Magelang nganti wingi sore uga isih nglakoke evakuasi wit-wit sing pada ambruk.

Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Banjir Neng Sisih Wetan Kudu Dirampungke )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Berita terbaru bahasa jawa – Kalangan DPRD kutha Semarang njaluk pananganan banjir sing dilakoke Pemkot Semarang khususe neng wilayah Semarang wetan tetap mlaku maksimal. Hal kuwi ngusul kedadeane permasalahan hukum jero proses panangen kolam retensi Muktiharjo Kidul dadine ora bisa dibanjurke.

Menawi kolam retensi Muktiharjo Kidul mboten sanguh dipunlajengaken mila ingkang benten kedah dipunnyambut damelaken. Antawis benten kolam retensi Bugen, Kali, uga Tlogosari,” gamblang anggota Komisi C DPRD kitha Semarang, Suharsono, wingi (18/1/2016).
berita-terbaru-2016-bahasa-jawa
Piyambakipun mertelakaken, pamungon kolam retensi kesebat kedah enggal dipuntumindakake kajengipun bena ing wilayah cakupanipun enggal dipuninggili. Miturut piyambakipun, masyarakat ing Semarang wetan uga Pedurungan salajeng cemas amargi sak-ugi-wanci bena mengancam. Langkung malih kala niki taksih lebet musim panjawah. ”Ing samping pamerentah nglampahi program pengerukan drainase kajengipun toya lancar, kita ugi menghimbau masyarakat konjuk mbiantu ngresikaken lingkungan,”.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punika ngajeng-ajeng permasalahan hukum terkait pamungon kolam retensi Muktiharjo Kidul enggal dipunrampungaken. Amergi, menawi dereng enten kepertelan mila pamungonipun mboten saged dipunlajengaken. Piyambakipun ngakeni, kolam retensi Muktiharjo Kidul ngantos kala niki taksih dereng nduwe gina optimal. Padahal sabenanipun signifikan sanget konjuk ngirangi bena. ”Kagem kewigaten masyarakat kathah, kita ngajeng-ajeng aparat hukum enggal ngrampungke,” tambahipun.

Sawentara punika, pamonten jejibahan (Plt) Kepala Dinas PSDA dan ESDM kitha Semarang Ayu Entis ngakeni menawi rekomendasi saking Kejaksaan Negeri Semarang terkait kolam retensi Muktiharjo Kidul ngantos kala niki dereng mandhap. Dadosipun proses pamungonipun dereng saged dipunlajengaken. Senajan mekaten, piyambakipun negasaken menawi pamungon kolam retensi bentenipun badhe enggal dipuntumindakake. ”Ing taun niki sampun dianggaraken konjuk rencana pamungon kolam retensi Tlogosari. Kita sedaya badhe tumindakake kanthi bertahap,” Criyosipun rikala dikonfirmasi lebet ponsel.

Konjuk kasumarepan, pamungon kolam retensi Muktiharjo Kidul dipunawiti ket 2014 lajeng, kaliyan dana saageng Rp 33 milliar. Lebet pamontenanipun, proyek ingkang dipunnyambut damelaken PT Harmony International Technology (HIT) punika dados sorotan amargi senaos enggal 75 persen, nanging sampun dibayar 100 persen.

Inggil babagan kesebat, Kepala Dinas PSDA dan ESDM Nugroho Joko Purwanto serta sekretarisipun Rosyid Hudoyo ditetapke dados kinten kasus dugaan korupsi pamungon kolam retensi Muktiharjo Kidul. Sawentara punika, Komisaris uga Direktur PT HIT, Tri manah Purwanto uga Handawati Utomo serta konsultan, Imron Rosadi ugi mboten luput saking jeratan kasus ingkang diduga nunikaken kartan nagari Rp 4,7 miliar punika.

Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pawarta Ekonomi – Penggawen Company Profile Visual, Dadi Peluang Usaha Prospek )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta Ekonomi – Perkembangan teknologi nyiptake peluang-peluang bisnis jero samubarang bidang. Nanging dibutuhake kejelian kanggo bisa nangkep peluang-peluang kesebut. Salah siji peluang bisnis kesebut yaiku produksi videocompany profile.

Peluang jero keahlian nggawe video company profile kesebut dianggep cukup nduweni prospek positif, ngelingi atusan nganti ewon upaden bersaing. Luwih-luwih wektu iki wis mleboni era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
pawarta-bahasa-jawa-ekonomi
“Bisnis company profile nduweni peluang sing cukup nggeret. Akeh upaden sing butuh nganyari informasi bidang sing dinyangna saka upaden kesebut. Becik nduwe bentuk video arepa audio visual kanthi singkat,mahamake, simple, lan nggeret,” Tembung mahasiswi D3 hubunganMasyarakat FISIP Undip Semarang, Nadia Zulfa, wektu nglakoke penggarapan conto video company profile neng Golden Brown Cafe dalan Tirto Agung,Tembalang, Semarang, Senin 18 Januari 2016 kalamben.

Diomongke Nadia, durung akeh sing nggeluti bidang panggawen companyprofile, dadine dadi peluang bisnis sing prospektif ing taun iki. Kanggo ngalungguhan upaden, arepa UMKM-UMKM lokal dibutuhake konsep sing salah sijine dikemas ing njero siji audio-video company profile.

Luwih lanjut, tembung Nadia, panggunan audio-video company profile ora mung dadi piranti promosi, Nanging video company profile uga dadi piranti edukasi lan ndheweke kanggo ngantekne informasi marang publik. “Format audio-videocompany profile upaden uga bisa dipublikasikan liwat teknologi informasi internet sing akeh digunakne wektu iki. Kaya ta website upaden, sosial media, nganti nggunakne situs kaya YouTube,” turene.

Dosen mata kuliah Produksi Media Audio Visual (PMAV)Universitas Diponegoro, Bayu Widagdo, nuturake kompetensi mahasiswa dipadhakne karo kamajuan teknologi sing modern iki. “Mahasiswa dibekali kepriye nggawe media informasi audio-visual sing becik padha kebutuhan zaman,” gamblange.

Nggawe audio-video company profile ora mung sinau ngenani konsep, nanging uga teknik-teknik panjupukan gambar nganti bisa maca peluang bisnis kanthi profesional. “Tentune iki penting banget lan ngguna dadi bekal ngadhepi persaingan donya kerja,” turene. Sumber

Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Regan Ora Mundak, Pangedolan Elektronik Minggahl )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta teknologi - Pangadolan elektronik akhir taun 2015 ngalami undhak-undhakan signifikan. Iki diamargakne akeh masyarakat sing pengen gumanti produk suwe karo produk sing dadi tren neng 2016.


Dhuwure animo masyarakat kanggo mblanja elektronik. Nggawe modern elektronik bali ngenengake“gebyar diskon awal taun 2016”. Miturut marketing manager modern elektronik charles,

pawarta-basa-jawa-teknologi
Tv led isih nglinggihi peringkat pisan pangadolan elektronik, disusul ac, lan mesin cuci. “Khusus pangadolan mesin cuci, awal taun iki bakal ningkat, amarga meneri karo musim pangudan. Akeh masyarakat menyang modern elektronik kanggo tuku mesin cuci,” gamblange.


Miturut charles pirang-pirang produk mesin wisuh anyak 2 tabung, top loading lan front loading kanthi pirang-pirang merek uwis dicawis pepak. Konsumen bebas kanggo mileh , karo rega isih nggunakne rega suwe lan bisa dibayar nganggo kertu kredit arepa liwat bank kaya ta KTA BNI ugo KTA Standard Chartered kanthi bunga sing endek.


Nang awal taun modern uga ngenengake program trade pirang-pirang produk. Khusus mesin cuci, kanggo saben panuku mesin cuci LG utawa Electrolux, mesin cuci lawas diregani nganti ketuk rp 1 juta. “Malah kanggo mesin cuci elekteolux ana tambahan vacum cleaner, mesin cuci sanyo 7 kg rp 1.299.000 gratis seterika.” Tambahe.


Kajaba program ijol tambah mesin cuci, uga trade in lamari es, trade in ac, karo rega sing luwih murah. Kanggo konsumen sing mblanja elektronik neng modern dicawiske bebungah teras, cashback, voucher blanja lan liyane.

Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( damel Batik Menika Mboten Gampil )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Berita Jawa - Mboten dipungkiri batik ngrupikaken warisan budaya Indonesia ingkang sampun dipunkulani dening Unesco. Malah sampun sanguh dipunginemaken ndonya. Senaosa makaken tepang nanging rupinipun proses pandamelanipun jebulna mbotena gampil.


Bab menika dipunginemaken dening murid asal Satri Nakonshawan School Thailand, Panitan Janputtipong. Pamawi program student exchange antawis Thailand kaliyan SMAN 2 Malang niki nuturake menawi mbatik menika mboten gampil.

berita-bahasa-jawa-tentang-batik
Berita bahasa jawa tentang batik
“Pancen budaya Indonesia uga Thailand hampir sami. Nanging kesenian mbatik kula raos paling rekaos. Kedah sabar uga teliti,” Pajar Panitan lebet basa Inggris.


Piyambakipun mertelakaken, Rabu tanggal 20 januari piyambakipun uga 16 siswa SMA Thailand ingkang benten sinau sekawan kesenian. Nggeh menika glass painting, mbatik, macramé uga mraos topeng Malangan.


Macramé ngrupikaken kesenian kerajinan tangan kaliyan teknik menyimpulkan tali kor dadosipun mbentuk pola uga mbentuk kaya rajutan. Nanging nggadhahi pola uga volume ingkang benten.


“Kula paling remen macramé. Amargi sanguh dipundamel gelang, kalung utawi bentuk ingkang benten,” tambah piyambakipun.


Aviatur Dewi Kamilah, murid SMAN 2 Malang kelas XI basa mertelakaken macramé ngrupikaken kesenian ingkang ditonjolaken ing SMAN 2 Malang.“Kita ugi kersa nyaweraken kesenian niki dhateng kanca-kanca saking Thailand,” gamblang piyambakipun. 

Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Kasus Pencabulan Butuh Kawigaten Tiyang Sepuh )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi


Contoh Pawartanya
Pawarta bahasa jawa kriminal - Ngatos-atos kunjuk tiyang sepuh ingkang nggadhahi lare enem, sae kakung kersaa estri. Mergane, predator anak, sebutan kunjuk pamajeng piawon seksual, taksih nedhani. Kedadosan mrihatosaken dipunalami sadasa anak ing sleman ingkang dados korban cabul.

Mboten betah wanci dangu saksampune laporan katampi, panjejibahan polda DIJ enggal mak-likaken Suswiyanta (33) warga ngemplak, kabupaten sleman, dinten rabu 19 Januari wingi. Piyambakipun dipuntempen saksampune dilaporken nyabuli sadasa lare kakung ingkang taksih lenggah ing bangku smp.

pawarta-bahasa-jawa-kriminal-kasus-pencabulanKepajengan bejat kesebat diduga dipuntumindakake kawet akhir 2015 uga awal taun enggal 2016 menika. Kedadean punika ngeling mboten sekedhikipun korban cabul ingkang dipuntumindakake dening jaler ingkang ugi ngaken nduwe nami Redi punika.

Direskrimum polda DIJ kombes pol Hudit Wahyudi ngginemaken pandamel pamajeng konangan nalika klintu satiyang korban ingkang ngrupikaken anggota klub saking klep bola putra kembang sari nyeriosaken kedadosan punika ing pelatihe. Pelatih lajeng ngempalaken korban uga lajeng sareng keluarga lapor datheng polisi.

”Laporanne wingi udhar 19 januari, lajeng kita tempen dinten punika ugi. Kita sedaya ngabah gelis konjuk ngindari endane pamajeng,” tembung Hudit dhateng wartawan ing Mapolda DIJ, dinten kemis slikur (21) Januari 2016.

Miturut pangulan pemajeng, korban dicabuli ing griyanipun ten daerah sindumartani, ngemplak, sleman. Para korban kepanggih kaliyan pemajeng ing kantin sekolah ten daerah piyungan, Mbantul. Ing panggen punika pamajeng ngajak tepangan korban, lajeng dipunajak datheng griyanipun.

”Korbane mboten lajeng bebarengan sedaya, nanging setunggal saben setunggal dipunajak datheng griya pemajeng,” ujar hudit.

Ing panggen punika, korban lajeng dicekoki benteran oplosan saking miras uga benteran energi. ”Saksampune korban mendem, enggal pamajeng nglancarke aksine,” pajaripun.

Hudit ngginemaken, ngeling korban cekap kathah, polisi badhe nedha bantuan psikolog konjuk mriksa kejiwaan pamajeng. Panjejibahan ugi njerat pemajeng kaliyan pasal berlapis yaiku pasal 82 UU nomor 35 taun 2014 babagan perlindungan anak kanthi ancaman hukuman 15 taun kunjara. Mawi pasal 290 ayat 1 KUHP kaliyan ancaman ukuman 7 taun uga 292 KUHP kaliyan ancaman ukuman 5 taun.

Sawentara punika, dipunminggahaken Hudit, datheng sadasa korban badhe didampingi tim psikolog polda DIJ konjuk ngicalaken trauma. Piyambakipun ngajeng-ajeng para tiyang sepuh langkung ngawasi larenipun kajengipun mboten dados korban.

”Wilanganipun sampun klebet cekap kathah. Nanging mboten nutup mbokmenawa ugi enten korban-korban sanesipun, dikarepake sanguh enggal lapor,” pajaripun.

Sawentara punika, pemajeng ngaken saderengipun piyambakipun nate dados korban sodomi saking tiyang sanes. Nanging, piyambakipun mboten ngeling mesti kedadosan kesebat. Alasane, kedadosanipun kala pamajeng taksih remaja riyen.

”Inggih riyen nate (disodomi) dening kanca. Umuripun kesupen kala remaja. Kula mboten enten dendam, numindakake punika (sodomi) namung kersa rumaosaken,” ujar pemajeng.

Miturut pemajeng, piyambakipun numindakake pencabulan kesebat ing ruang tamu griyanipun. Senaosa piyambakipun ugi mastani menawi kala punika ing griya kesebat enten tiyang benten ugi. Nanging, piyambakipun mabeni kala ngrayu korbane nyukakaken iming-iming samukawis. Saking pemajeng, polisi ngita sedaya kalih botol vodka, kalih botol benteran energi, kalih botol green sands, uga setunggal ponsel werni pethak.