Contoh Berita Bahasa Jawa 5W + 1H Terbaru

Contoh berita dalam bahasa jawa 5w +1h – Cabang utami BNI Jogja wangsul miyaraken suwiwi. Salah satunggal bank gadhah pamerentah niki resmi mbikak payment point ing kampus Sekolah inggil Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) wingi 28 januari 2016.

Pimpinan kantor Cabang utami BNI Jogja Sugianto mengapresiasi kebijakan saking kampus STTKD nyambut damel-sami kaliyan BNI. Salebetipun niki BNI pancen nggadhahi seabrek pandalon kaliyan guru-an inggil. îBNI pancen gadhah keung-gulan meng-collect arta pembayaran mahasiswa/i, tembung Sugianto bibar pem-bikakan payment point ing kampus STTKD.
contoh-berita-dalam-bahasa-jawa-5w-1h
Diaturake Sugianto, enten sawilangan kegampilan ingkang dipunawisaken BNI. Kaliyan kerjasama niki, sedaya taruna STTKD saged mbayar SPP kanthi online saking sedaya wilayah Indonesia. îSTTKD ugi bakal kian dipuntepang ing Indonesia. Amargi BNI ndherek nyuwantenaken STTKD, criyosipun.

Kejawi kegampilan mbayaran SPP kanthi online, BNI ugi memenej pem-bayaran epah sedaya staf uga tenaga pamucal STTKD kaliyan sistem payroll.

Miturutipun, kaliyan kerjasama niki sedaya staf uga tenaga pamucal saged ngajengaken panumbas kredit tanpa agunan utawi KTA BNI. Kados ta, panumbas montor, mobil, ngantos griya.

Enten dana promosi ugi konjuk datheng-ngungkukan mahasiswa/i  turene.Ketua STTKD Jogja Marsda TNI (Purn) Udin Kurniadi optimistis kewontenan kantor payment point BNI badhe paring kegampilan kunjuk taruna, staf uga tenaga pamucal STTKD.

Udin ugi mengapresiasi fasilitas pangajengan sambetan tanpa agunan utawi pengajuan pinjaman tanpa jaminan ingkang dipunawisaken BNI. Piyambakipun ngajeng-ajeng sedaya staf uga tenaga pamucal saged ngginakaken kegampilan niki konjuk upados.

Kajengen kesejahteraan piyambake sedaya kian ningkat kanthi upados ingkang piyambake sedaya rintis. Udin nggadhahi angen-angen nyukakaken panglatian pandamelan suve-nir wujud miniatur pesawat dhateng warga sekitar.

Kaliyan panglatian gratis, warga sekitar bakal nggadhahi keahlian uga semangat dados perintis UMKM. Modale, piyambake sedaya saged ngajengaken sambetan kredit Usaha Rakyat (KUR) dhateng BNI. Dadosipun ing mriki saged dados dhusun dirgantara minggahipun. Contoh berita dalam bahasa jawa 5w +1h.

Lengkap Bedane Prastawa Lan Pawarta?

Apa bedane prastawa lan pawarta? Pertanyaan tersebut jika kita translate menjadi bahasa indonesia kurang lebih menjadi apa perbedaan antara peristiwa dan berita? Dengan terlebih dahulu kita artikan menjadi bahasa indonesia tentunya kita bisa dengan mudah memebedakan antara keduanya dimana peristiwa merupakan suatu kejadian sementara berita memiliki makna sebuah penyampaian kabar atau informasi tentang suatu kejadian.
apa-bedana-prastawa-lan-pawarta

Berikut jika kita ungkapkan dalam bahasa jawa apa perbedaan antara prastawa dan pawarta dapat kita simak di bawah ini.

Prastawa yaiku sawijining kedadeyan kang dumadi ana salah sijining panggonan lan nglibatake apa wae sing ana ing ndonya iki kayata kedadean gempa bumi utawa lindhu, kedadean kacelakan utawa kecelakaan, kedadean bencana alam banjir, tanah longsor, lan sak panunggalane.

Sawentara pawarta yaiku cathetan kadadeyan utawa prastawa kang diwedharake ing sajroning tulisan ing media cetak, utawa laporan ing media elektronik. Kadadeyan utawa prastawa kang diwedharake iku awujud kadadeyan saben wektu sing ana ing ndonya iki, umpamane: lindhu (gempa bumi), perang, rudapeksa (pemerkosaan), banjir, lan liya-liyane.

Dari catatan di atas dapat kita ketahui jika prastawa merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia ini baik itu peristiwa alam, manusia, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sementara itu pawarta merupakan cara seseorang menyampaikan pesan atau menyampaikan peristiwa yang terjadi baik melalui media tulisan maupun media lain seperti televisi, radio, dan lain sebagainya.

Demikian sedikit penjelasan tentang perbedaan antara prastawa dan pawarta. Semoga teman-teman yang sedang mencari-cari apa bedane prastawa lan berita?, pawarta yaiku? Apa kang diarani pawarta iku? apa tegese pawarta? Dapat sidikit terbantu.

Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Njagi Lingkungan Sekolah Ingkang Sehat

Sekolah iku salah sawijining lembang resmi pamerintahan ingkang nduweni fungsi kangge ningkatake kapinteran lan kamampuan anak. Sekolah ugi panggon kangge siswa ngolehake macem-macem ilmu kangge bekal ing pangarepane.
           Kangge ngawujudake cita-cita pamerintah sing ajeng nyetak generasi-generasi emas, salah sawijing cara gampang yaiku ngjaga lingkungan katon resik. Akeh cara ingkang saged dilakoni kangge njaga lingkungan, contone :
 • Nggawe kegiatan apotek hidup ing sekolah.
 • Nggawe kebiasaan becik mbuang sampah ing panggone le bener.
 • Ngadake nandur wit ing sekolah bebarengan, lsp
           Dikarepake, selawise cara-cara iku dilakoni, saged ningkatake mutu lan kualitas pembelajaran anak.

Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Batik

Contoh Artikel Bahasa Jawa

Cikal bakal corak megemendung dipundhut masyarakat Cirebon ingkang dipundhut uthawi dipethik saking buku sedaya kangge bangsa China ,dhumateng wilayah Cirebon,model awan membo gambaran jawi negari bebas kaliyan manud keparingi nipun gusti allah.Model batik nenika dipun mangertosi megamendung punika karyanipun seni batik jawi lambangipun wonten ing Cirebon.corak model batik punika anggadahi kekhasan mboten awis-awis pinanggih ing punika daerah penghasil batik sanes mbuk bileh wonten sanesipun ing Cirebon,lan nyameni model masterpiece ,Dewan Kebudayaan Dan Pariwisata RI badhe dipun daptharaken wonten UNESCO kangge pikantuk pangakuan satunggaling pengakuan World Heritage ,corak megamendung satunggaling corak dasar batik menika sampun misuhur dumugi pundi-pundi Negara kekhasan corak megamendung mboten masalah ,coraknipun kados warnanipun megamendung sing sami gambar awan kang warna sing lantang lan wonten mawon nilai filosofi sing wonten ing corak nipun sing sami mawon cikal larenipun batik kang kaseluruhan ing Cirebon.

Modelipun awan kang melambangake donya dhuwur model awan kang gambaripun donya adoh ,bebas lan kados gadhah kadhosipun gusti allah,konsep kang patud sing pengaruhe ing donya kesenirupaan islam ing abad 16 sing digunakake katampi kaum sufi kados ngungkapke donya kang gede,wonten bedane antarane corak megamendung saking Cina lan wonten ing Cirebon.tuladha nipun ing motif megamendhung China,garis awan sing bentuke bunder asale kang ing Cirebon,garise nipun kaya lonjong lan segitiga,Cikal bakale batik saking Cirebon kang dhuweni kemajuan gerakan tarekat sing konon wonten ing Banjarmasin,Kalimantan Selatan.mbatik asale dikerjakne oleh anggota tarekat sing ngabdi ing keratin kang dhamel sumber ekonomi kangge ngatur dhuwit kelompok tarekat punika.

Pengikutipun urip ing deso trusmi lan sakitare deso niki wonten ing 4 km saking Cirebon pinuju ing bandung,sekalian niku dhateng sakniki batik Cirebon identik kang sami batik trusmi, corak megamendung kang sami pertamanipun kang berunsurke ing warna biru lan diselingi werno abang kang nggambarake maskulinitas lan suasanene dinamis karenanipun wonten proses panggawanipun ,wonten campur tangan kakung lan warna biru wontenipun warna langit sing gumede lan tenag ,sertanipun lambat kangge gowo udan sing dimantinipun kangge gowo kesuburan lan kanggemipun urip,warna biru kang diwujudake awan gelap sing ngandung banyu udan lan nggawe keuripan.

Kangge perkembangane corak megamendung kang ngadusi katah perkembangan lan dandanan kangge ndandosi pasar, lan ketemu corak – corak megameendung digabung sing corak kewan ,kembang lan corak liyanipun ,kang ndandosi penggabungan corak kang saged mbatik tradisional kawit mbiyen ,naming kemajuan dandosaken peasat kangge adane campurtangan saking perancang busana liyane. Selainipun corak warna motif megamendung sing awale biru lan abang sakniki berkembang kados dumugi macem warno.wonten motif megamendung sing warna kuning.

Proses kangge produksine sing kawit disik lan dikerjagne kangge batik tulis lan batik cap kanggo pertimbangane kangge ekonomis ,sing doproduksine saking pabrik gede-gedenan lan coraknipun disablon,lan punika kain corake megamendung sing dihasilake kangge proses lan sakniki tekan sakteruse mboten saget di timbale jeneng batik. Wujudipun corak megamendung pun kawit disik kang dikenal ing bentk batik,sakniki saged ditemui ing Kudus macem bentuke , lan wonten ing gambaran hiasan dinding ,lukisan kaca, produk interior kang bentuk karo ukurane kayu lan produk kangge sarung bantal lan snes-sanesipun.

Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Kesehatan Gigi

Sawonge tentu ora gelem ngalami lara untu karo ngalami sing jenenge untu krowok lan macem-macem masalah untu liyane. Amarga kuwi, awake dhewe kudu njaga kawarasan waja supaya ora ngalami menyang loro lelaraan kesebut. Cara iki arep ngetengahake siji artikel sing bokmenawa ngguna banget kanggo pamaca babagan kawarasan waja. Iki 5 cara gampang njaga kawarasan untu kanthi becik lan bener :
 • Kita kedah nebihi dhaharan legi amargi mboten sae kagem kasarasan waja kita. Dhaharan legi utawi manis kesebat badhe mengendap wonten lebet sela-sela waja kita ugi ngrupikaken panggen uripeng bakteri ingkang ingkang badhe ngrisak waja kita. Dhahar dhaharan ingkang kathah ngandung kalsium kados alpukat, brokoli ugi kacang-kacangan kagem kasarasan waja kita.
 • Mbiyasakna kagem nyikat waja kita kaping kalih sadinten utawi sawising dhahar. Kersanipun tirah-tirah dhaharan mboten ngendap teng sela-sela waja. Dadosipun waja kita badhe langkung waluya ugi resik saben dintenipun. 
 • Kita kedhah ngrawat waja kita piyambak kaliyan kasinggihan ugi menawi wonten masalah kaliyan kasarasan waja kita kados gusi ingkang ludiran (berdarah), utawi ingkang aboh Enggala menyang dokter spesialis waja. Kersanipun masalah wonten waja kita kesebat saged enggal dipun tambani. 
 • Kita kedhah sowan datheng dokter spesialis waja kagem mriksani ugi ngecek kasarasan waja kita saben 6 (enem) wulan sepisan. 
 • Miwiti sakmenika ugi, saking kebiasaan ngeses utawi ngrokok. Amargi kandungan nikotin lebet ses yektos mboten sae kagem kasarasan waja kita

Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Njaga Badan Tetep Langsing Lan Sehat

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kesehatan – Nduweni awak sing langsing dadi impen sapa wae, paling utama kanggo estri sing sanuli pengen tampil nggeret lan kedelok ayu. Nanging akeh saka dekne kabeh ora ngerti, kepriye cara nggawe awak tetep langsing lan ngrumat awak supaya ora cepet lemu. Akeh remaja nglakoke cara-cara sing bisa mekewuhi kawarasan dekne kabeh kaya ngumbe jamu-jamon pelangsing awak sing ora gamblang asal usule, utawa nglakoke diet kanthi ora waras.

Kanggo tiyang estri sing wis nduweni bentuk awak sing langsing, mula butuh perawatan supaya bentuk awake kesebut tetap kejaga. Akeh cara sing bisa dilakoke kanggo njaga awak supaya tetap langsing, lan tentune ora akeh ngetoke biaya. Neng ngisor iki cara-cara sing bisa tok lakoke:
artikel-bahasa-jawa-tentang-kesehatan

1. Olah Raga kanthi teratur
Kajaba kanggo njaga supaya awak tetap waras, nglakoke olah raga kanthi teratur uga bisa njaga bentuk awak supaya tetep langsing. Olah raga bisa ngobong kaluwihan lemak sing ana jero awak mu.

2. Ngatur pola mangan lan ngombe
Mangan kanthi teratur kanthi ora lumuwih lan nggatekake kandungan gizi sing ana, bisa ngindari kelemon nang awak mu. Kurangi panganan sing akeh ngandung lemak lan kalori. Kurangi wedang sing akeh ngandung soda lan akehi ngombe banyu putih.

3. Akehi mangan buah lan sayuran
Biyasakna awak mu kanggo ngonsumsi buah-buahan lan sayur-sayuran. Buah-buahan lan sayur-sayuran nduweni kandungan uyah sing minim, cendhek lemak lan sugih serat, dadine bisa ngewangi ngurangi kelemon.

4. Ngurangi stress
Stess bisa marakake selera pangan ningkat. Yen hal kesebut kedadean, mula awak mu bakal cepet ngalami kelemon aliyas melar. Cobanen kanggo ngurangi stress kanthi nglakoke macem-macem kegiatan sing bisa nyenengna ati mu.

5. Turu cukup wayah
Ngaso sing paling becik yaiku kanthi turu. Kurang turu bisa marakake kaluwihan bobot awak. Turua kanthi teratur lan cukup wayah.

Kuwi cara ngrawat awak supaya tetep Langsing lan sehat. Yen kowe nduweni bentuk awak sing lemu lan pengen nduweni awak sing langsing, cobaa kanggo nglakoke konsultasi marang sawong Dokter ahli supaya kowe oleh pituduh sing pener. Muga-muga artikel bahasa jawa tentang kesehatan iki ngguna kanggo sapa wae.

Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Karawitan

Artikel Bahasa Jawa Tentang Karawitan – Karawitan yaiku kesenian musik tradisional Jawa sing kawujud musik Gamelan. Kesenian Karawitan iki dikemas kanthi alunan instrument lan vokal sing becik dadine enak kanggo dirungu lan dinikmati sapa wae. Kesenian kerawitan iki ngrupakne kesenian tradisional sing terkenal banget neng masyarakat Jawa lan Indonesia dadi salah siji warisan seni lan budaya sing sugih kanthi aji historis lan filosofis.

Gamelan dhewe ngrupakne salah siji alat musik sing ora bisa dipisahake saka masyarakat Jawa seprana saprene. Kadelok saka kesenian lan budaya Jawa sing ora ucul saka piranti musik siji iki. Pirang-pirang kesenian tradisional Jawa sing nggunakne piranti musik Gamelan kaya wayang, seni joged, lan seni teater kaya ketoprak, wayang uwong lan isih akeh meneh, salah sijine yaiku kesenian Karawitan.
artikel-bahasa-jawa-tentang-karawitan
Artikel bahasa jawa tentang karawitan
Karawitan asale saka tembung “rawit”, sing jero basa Jawa nduwe arti “ribet”. Nangign tembung “rawit” uga bisa nduwe arti “lembut lan becik”. Dadine kerawitan biyasane diartekne dadi sawijining karya seni sing nduweni sifat sing lembut, rumit lan becik. Kerawitan iki diomongke rumit amarga ngrupakne perpaduan macem-macem instrument Gamelan sing berlaras nondiatonis sing digarap nggunakne sistem notasi, werna suwara lan ritme dadine ngasilke suwara sing becik lan enak kanggo dirungu.

Njero kesenian Karawitan ana loro jenis laras, yaiku laras slendro lan laras pelog. Laras slendro dhewe ngrupakne sistem urutan nada saka lima nada jero siji gambyang karo pola sing mirip. Lagekne laras pelog ngrupakne sistem urutan nada saka lima utawa pitu nada kanthi nggunakne siji pola antara nada sing ora padha rata, yaiku telu antara cedhak lan loro antarane adoh. Njero Karawitan nyat kerep ana pirang-pirang gendhing sing dicawiske jero laras pelog kanthi mung nggunakne lima nada wae, paling utama nang penyajian gendhing pelog dadi pakoleh alih saka laras slendro. jero kerawitan Jawa sijining hal sing biyasa gendhing bisa dicawiske jero loro laras sing beda.

Njero kesenian Karawitan ana macem-macem jenis perangkat Gamelan sing dipupuran miturut jenise, cacah lan gunane. Jenis perangkat Gamelan kesebut diantarane kaya Gamelan kodhok ngorek, Gamelan monggang, Gamelan carabalen, Gamelan sekaten, lan Gamelan ageng. Kabeh jenis perangkat Gamelan kesebut tentune jero masyarakat Jawa nduweni guna, cacah lan cara nggunakake dhewe jero ndolanke dheweke. Perangkat Gamelan sing digunakne biyasane kaya bonang, kendang, gong, kenong, kecer, gender, gambang, penontong, kempul, saron, lan liya – liyane. Kajaba kuwi uga ana pirang-pirang piranti musik modern sing digunakne dadi pamepak kaya keyboard, terompet, drum lan liya – liyane.

Njero perkembangane, kesenian Karawitan iki isih tetap urip saprene. Kayekten saprene kesenian Karawitan iki isih kerep dipelajari lan dilestarekne dadi salah siji warisan kesenian lan budaya kanggo masyarakat Jawa. Kajaba dikenalake marang generasi enom, kesenian Karawitan iki uga dikenalakekne marang para wisatawan sing teka dadi salah siji kesugihan bangsa Indonesia. Malah para wistawan mancanegara kerep kegeret lan nyoba kanggo melajari Karawitan.

Cukup semene artikel bahasa jawa tentang Karawitan. Muga-muga bisa ngguna lan ngimbuhi pangaweruhan kanca kabeh babagan kesenian tradisional neng Indonesia.

Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Kegiatan Pramuka di Sekolah

Artikel dalam bahasa jawa di bawah ini menulis sebuah cerita kegiatan pramuka di sekolah secara singkat. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa jawa ngoko yang sederhana agar mudah dimengerti oleh para pembaca semua. Meskipun belum sempurna setidaknya artikel bahasa jawa ini
Sapa kandha melu pramuka ora nyenengna? sapa kandha melu pramuka mung gawe reged-regedan? Waaahhh,,, kayake aku kudu mbabagan kanggo sapa wae sing kandha kayak ngene

Sajrone aku melu Pramuka, sing ana mung kadhemenan lan kebahagiaan. mesti kowe-kowe kabeh pitakon-takon, “neng endi panggon kadhemenan lan kebahagiaan kuwi?” manut aku, kadhemenan lan kebahagiaan dudu kedelok saka njaba wae, ning saka jero uga bisa. Kadang ati awake dhewe seneng amarga bisa ngumpul karo kanca-kanca, kuwi kadhemenan. awake dhewe rumangsakne cedhak karo kanca-kanca awake dhewe, kadang nyalah awake dhewe rumangsakne kaya dekne kabeh yaiku keluarga awake dhewe dhewe. Naah, kuwi kebahagiaan.


Pramuka ora mung mulangna kemandirian, ning uga mulangna kekompakan, kesolitan antarsesama anggota Pramuka kuwi dhewe. Pramuka menehake akeh kenangan pangaji, menehake akeh pambengen. Pramuka menehake awake dhewe arti kepriye cara kanggo nglakoke samubarang karo cepet lan elmu sing diwenehna Pramuka bangeta ngguna kanggo awake dhewe. Demikian artikel bahasa jawa tentang pramuka dituliskan semoga bermanfaat.

Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Bahaya Narkoba

Artikel bahaya narkoba dalam bahasa jawa - Bahaya narkoba neng kalangan cah enom pancen isih akeh kedadean neng lingkungan sekitar awake dhewe. Amarga pancen bahaya narkoba kanggo kawarasan lan masa ngarep pancen oraa sethithik. Bakal akeh sing dikorbanke sarehdene penyalahgunaan narkotika sak-werna iki.

Manut WHO sing dipangarah karo pangerten definisi narkoba iki yaiku kabeh barang zat sing yen dimlebokake menjero awak  ngaruh fisik lan psikologi (kajaba panganan, banyu, utawa oksigen).
Sawentara miturut undang-undang no 27/1997 sing dipangarah karo narkotika yaiku zat utawa jamu-jamon sing asale saka tanduran utawa dudu tanduran becik sintesis arepa sistematis, sing bisa mudhunke utawa owah-owahan kelingan, ilange rasa, ngurangi nganti ngilangna rasa nyeri lan bisa nimbulke ketergantungan.
artikel-bahaya-narkoba-dalam-bahasa-jawa
Artikel bahaya narkoba dalam bahasa jawa

Neng indonesia, pencandu narkoba iki ing perkembangane tambah akeh. Wong kang nggunakake narkoba kuwi umume nduwe umur antara 11 nganti 24 taun. Artine umur kesebut dheweke umur produktif utawa umur pelajar.

Awale pelajar sing nggunakake narkoba biyasane diawiti karo kenalane lan udud. Amarga kebiyasan udud iki kayane wis dadi hal sing lumrah neng kalangan pelajar wektu iki.


Saka kebiyasan iki, pergaulan terus ningkat, apa maneh pas pelajar kesebut awor lingkungan wong-wong sing wis dadi pencandu narkoba. Awale nyoba, nuli banjur ngalami ketergantungan.
Dampak negatif penyalahgunaan narkoba adhep anak utawa remaja pelajar antara liya yaiku :

 1. Owah-owahan jero sikap lan kepribadian. 
 2. Kerep membolos, mudhune kedisiplinan lan aji-aji piwulang. 
 3. Dadi gampang tersinggung lan cepet nesu. 
 4. Kerep angob. 
 5. Ora mradulekne kawarasan awak. 
 6. Dhemen maling kanggo tuku narkoba.

Pamulangan moral lan kagaman kudu luwih ditekankan marang para pemuda pelajar lan genereasi panerus bangsa Indonesia. Amarga salah siji penyebab terjerumuse anak-anak ana lingkungan narkotika iki yaiku kurange pamulangan moral lan kagaman sing dekne kabeh duweni dadine panggawe ala mangkene ikia akhire dekne kabeh lakoni.

Mangkene artikel bahaya narkoba dalam bahasa jawa ditulisake supaya bisa dadi pamriksa tumrap kita sedaya.

Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Sejarah Gamelan

Artikel bahasa jawa tentang sejarah gamelan merupakan sebuah metode baru dalam menyampaikan pesan sekaligus memberikan pemahaman terhadap sejarah gamelan dalam bahasa jawa baik ngoko maupun krama alus. Sebagai salah satu contoh tentu saja dalam catatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu tugas dari teman-teman semua yakni memberi masukan dan saran terhadap artikel di bawah ini.
artikel-bahasa-jawa-tentang-sejarah-gamelan

Artikel bahasa jawa tentang sejarah gamelan

Gamelan jawa ngrupakno saperangkat alat sing biyasane lumpukan saka alat musik gong, gambang, celempung, kenong,  mawa pirangpirang piranti liyane, keistimewaan saka musik gamelan yaiku suarane sing lembut lan kaya sengaja nekakne kahanan ketenangan ana ing jiwa sing pada mirengake, diendi hal kuwi diimbangke karo prinsip urip masyarakat jawa neng umume.

Alat musik gamelan ora bisa diuculake saka pandangan tiyang jawa sing langkung ngingu keselarasan urip becik jasmani arepa rohanine, kahanan kesebut dadekne wong-wong jawa sanuli ngedohi pikiran ala lan berusahan mujudtake toleransi sepada-pada, wujud paling yekti bisa awake dhewe persani sanjero musik gamelan yaiku geretan tali rebab, keseimbangan saka uni kenong, kendhang, gambang , lan saron mawa suwara gong nang saben penutup suwara.

Komposisi gamelan diciptake kanthi pirang-pirang aturan, sing awujud saka pirang-pirang puteran lan pethet. Diwatesi saka siji gongan mawa melodine. Diciptakan jero unit sing awak saka 4 suwara nada. Komponen sing utama piranti musik gamelan yaiku: logam, pring, lan kayu. Masing-masing piranti nduweni guna dhewe jero pagelaran musik gamelan.

Sejarah gamelan jawa saka kepadhangan gusti puger putra p.b. xii, lan serat wedhapradangga saka keraton surakarta sing pisan tinulis saka raden tumenggung warsadiningrat, kumpulan serat sejarah gamelan kesebut diklumpuk saka raden ngabehi prajapangrawit nang taun 1874. Menawa gamelan lair ing  jawa ping pisan yaiku gangsa raras salendro.

Taun 167 sang hyang guru utawa sang hyang jagatnata  menehake ijazah ngrupa swara karengeng jagat, swara kesebut asale saka gamelan lokananta utawa lokanata. Manut kepadhangan saka g.p.h. hadiwijaya (redaksi pustaka jawa) mung ana 5 ricikan jero gamelan lokananta kesebut yakni gendhing (kemanak), pamatut (kethuk), sauran (kenong), teteg (kendang ageng) lan maguru sing saiki karan gong.

Neng taun 187, krungu swara matenggeng karna, saka sang hyang indra / surendra, lan diwenehi jeneng salendro, ricikannya tetap ana 5 karo swara tembang sekar kawi / ageng. Nang taun 336 saka sang hyang indra racikan gamelan diimbuh karo salundhing utawa kempul, lan gerantang sing saiki karan karo gambang.

Nang pirang-pirang panggonan tembok candi borobudur bisa didelok jenis-jenis instrumen gamelan yaiku: kendang nduwe tali sing dikalungna neng gulu, kendang nduwe bentuk kaya periuk, siter lan kecapi, simbal, suling, saron, gambang. Nang candi prambanan bisa didelok gambar relief kendang silindris, kendang cembung, kendang bentuk periuk, simbal , lan suling. Neng kana digambarke menawa gamelan digunakne dadi pangiring joged, upacara kerajan utawa kagaman.

Dengan membaca dan memahami isi dari artikel di atas mudah-mudahan kita mendapatkan sedikit gambaran tentang sejarah gamelan jawa. Terimakasih Anda telah berkenan membaca artikel bahasa jawa tentang gamelan.