Contoh Berita Bahasa Jawa Terdapat 5w+1h

Contoh berita bahasa jawa mengandung unsur 5w+1h - Sacacah Desa neng kutha Semarang ketinggalan saka desa liya. Prasarana lan piranti, klebu kondisi infrastruktur isih adoh saka prayoga. Padahal kanan desa iki isih kanggonan saka kutha Semarang dadi kutha gedhe. Kondisi kauripan kuthan ora krasa neng desa-desa iki.

Desa Gebyok ana ing wilayah Kelurahan Ngijo, Gunungpati. Jeneng desa iki nyat kurang dikenal. Maklum wae, panggon desa Gebyok nyat adoh saka kutha. Padahal sabenere lokasi desa iki ora adoh saka kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes). Nanging kondisi desane kaya bumi lan langit dibanding karo kawasan Unnes sing kebak prasarana lan piranti.
contoh-berita-bahasa-jawa-mengandung-unsur-5w-1h
Akses menuju desa iki kalebu rekasa kanggo diliwati. ana papat dalan mlebu desa kesebut sing kabehe ngliwati dalan rusak. Dalan mlebu pisan ngliwati wilayah Kelurahan Kali. Akses dalan kebak watu lan nek udan kondisi dalan lunyu mawa akeh lendut. Dalan mlebu kapindho liwat wilayah Kelurahan Patemon. Wektu iki, akses liwat Kelurahan Patemon ora bisa diliwati, amarga wot kretek rusak.

Akses ketelu uga isih liwat Kelurahan Patemon. Nanging ngliwati dalan iki, pengendara montor kudu ati-ati, amarga kondisi dalan saamba 1,5 meter kesebut mung separo sing alus. Rurahe isih lemah. Dadine nek ora ati-ati, bisa tiba.

Kanggo dalan mlebu menyang papat liwat wilayah Dusun Muntal. Senajan akses mlebu wis diaspal, nanging aspale ora nganti ketuk dalan desa kesebut. Wektu mlebu desa Gebyok, kondisi dalan mung pavingan sing wis pada rusak. Kanggo tunggangan roda papat, kanggo papasan neng dalan rekasa sanget. Amarga amba dalan mung 2,5 meter.

Kajaba kuwi, kondisi dalan uga isih rekasa. Aspal dalan mung dilakoke neng 100 meter nuju lawang mlebu desa kesebut. Rurahe dalan paving lan lemah biasa. Tan kiwa dalan ngrupa pamitan sing dhuwur lan kedelok singup. Tata panggon omah para warga isih durung apik kaya neng daerah liya, senajan pira-pira wis ideal lan rapi. Kuwia ngrupakne omah-omah paneka sing dudu warga asli desa kesebut. Omah para warga lokal isih nggunakake kayu, mawa sebagian isih nduwe mlester saka lemah.

Miturut pangarep RT 2 RW 3 desa Gebyok, Supiyanto, mapinten-pinten pihak panggering ngajokake bantuan panangen infrastuktur dalan. ”ning wurung, sing kedadeyan ya dana kanggo mbangun poskamling sagedhe Rp 20 yuta,” gamblang Supiyanto wektu ditemoni Minggu 24 januari 2016. Contoh berita bahasa jawa mengandung unsur 5w+1h.Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi