Contoh Artikel Berbahasa Jawa Tentang Gamelan, Fungsi lan Manfaatipun

Contoh artikel bahasa jawa tentang gamelan fungsi lan manfaatipun adalah cara baru memberikan informasi terhadap fungsi dari perangkat gamelan yang dikemas dalam bahasa jawa ngoko. Teman-teman bisa mempergunakan artikel ini sebagai media belajar sekaligus contoh dalam membuat tugas khususnya terkait dengan pelajaran bahasa jawa di sekolah.
contoh-artikel-bahasa-jawa-tentang-gamelan-fungsi-lan-manfaatipun

Contoh artikel bahasa jawa tentang gamelan, fungsi lan manfaatipun

Gamelan Ageng lan kabeh piranti gamelan digunakne kanggo nyawiske Gending-gending, biyasane kanggo kanggo iringan musik nang pementasan wayang becik wayang lulang arepa wayang wong, Ketoprak, jogedan-jogedan Jawa lan liya-liya. ana dene Gamelan Jawa kanggo penyajian gending jero karawitan bisa dipupuran dadi pirang-pirang repertoar yaiku :

Soran : Gending-gending karo volume tabuhan sing atos, kekabeh perangkat gamelan ditabuh kajaba Suling , Gender, Gambang, Siter, lan Rebab.  Swara Gamelan jenis iki dicawiske karo tempo tanggung, Seseg lan antal.

Lirihan : padha karo jenenge, Penyajian Gending luwih lembut lan alon karo kekabeh waditra (Instrumen) ditabuh ning sing luwih diutamakne yaiku Gender, Gambang, Rebab, Siter lan Suling karo tempo sing beda-seje, ana dene penyajian karawitan lirihan bisa dipupuran meneh berdasarkan ricikan sing dikanggokake, antara liya: gadon, nyamleng, siteran, genderan, lan liya-liya.
ana uga Gamelan Ageng sing digunakne dadi piranti upacara yaiku:

Gamelan Sekati sing nduweni jeneng Kanjeng Kyai Gunturmadu lan Kanjeng Kyai Guntursari, biyasane neng tabuh jero perayaan Sekaten yakni dianyak udhar 5 Mulud nganti 12 Mulud. kajaba ditabuh kanggo ngelingi weton lan wafat Nabi Muhammad SAW, uga kanggo menyambut dhayoh agung, supitan/tetsan putra/putri Sultan lan sakarsa Dalem. Instrumen sing ana jero gamelan sekati awak saka: 2 gong ageng, 1 bedug, 1 kempyang, 1 saron demung, 2 sarong ricik, 2 sarong peking, 1 sampur, lan 1 bonang.

Gamelan nunggang sing nduweni telu nada, Gamelan iki awak saka 4 racakan berisi telu buah bonang gedhe, 1 kenong japan, 2 bende, 1 pasang lojeh, 1 kendang gending, 1 kendang penuntung, lan loro buah gong. Gamelan nunggang ditabuh kanggo menyambut adegan Sultan, menyambut dhayoh agung, supitan, tetesan, mantu, rampog macan, grebegan, lan liya-liya sakarsa Dalem.

dengan membaca artikel di atas tentunya kita dapat memahami mengenai fungsi dan manfaat gamelan dalam bahasa jawa. Monggo sami dipun komentari contoh artikel bahasa jawa tentang gamelan, fungsi lan manfaatipun menika.