Cerita Wayang Bahasa Jawa Kanthi Lakon Gatot Kaca Gugur

Sebab apa gatot kaca tewas akan kita simak dalam cerita wayang bahasa jawa kanthi lakon gatot kaca gugur di bawah ini. Sebagai gambaran awal, kisah ini merupakan kisah pewayangan jawa yang memiliki sedikit perbedaan dengan cerita mahabharata tepatnya pada tewasnya Gatot Kaca.

Gatotkaca akrab banget karo sepupune sing nduwe jeneng Abimanyu putra Arjuna. Sawijining dina Abimanyu rabi karo Utari putri kerajan Wirata, neng endi dheweke ngaku isih perjaka. Padahal wektu kuwi Abimanyu wis rabi karo Sitisundari putri saka Kresna.
cerita-wayang-dalam-bahasa-jawa-kanthi-lakon-gatot-kaca-gugur

Sitisundari sing dititipkan neng istana Gatotkaca krungu bojone wis rabi meneh. Pak-lik Gatotkaca sing nduwe jeneng Kalabendana teka memoni Abimanyu kanggo ngajak mulih. Kalabendana yaiku adhi wuragil Arimbi sing duwe wujud buta cebol ning nduwe ati polos lan putih. Hal kuwi nggawe Utari rumangsa cemburu. Abimanyu kepeksa nyupata nek bener awake wis sesomahan kajaba Utari, mula mbesuk dheweke arep mati dikeroyok mungsuh.

Kalabendana banjur memoni Gatotkaca kanggo nglaporke sikap Abimanyu. ning Gatotkaca justru nyrengeni Kalabendana sing dianggepe kewanen nyampuri urusan sepupune kuwi. Amarga keliwat emosi, Gatotkaca nganti nggebug endhas Kalabendana. Senajan panggawe kesebut dilakoke tanpa sengaja, ning pak-like kuwi tewas saknalika.

Pas perang Baratayuda, Abimanyu bener-bener mati dikeroyok para Korawa nang dina menyang-13. Esoke nang dina menyang-14 Arjuna kedadeyan mbalas matine putrane kuwi kanthi cara menggal sirahe Jayadrata.

Duryudana sedhih banget ing kepaten Jayadrata, adhi ipare kesebut. Dheweke meksa Karna nempuh markas Pandawa bengi kuwi uga. Karna banjur kepeksa mangkat sanajan hal kuwi nglanggar aturan perang.

Krungu para korawa nyerbu ana tengah wengi, pihak pandawa pun ngirim gatotkaca kanggo menghadang. Gatotkaca sengaja dipileh mergo kotang antrakusuma sing dheweke anggo bisa nimbulke cahya padhang.

Kaya apa kedadean peperangan ing cerita wayang bahasa jawa kanthi lakon gatot kaca gugur monggo kita simak sesarengan.

Peperangan bengi kuwi medeni banget. Gatotkaca kedadeyan mateni satuma Korawa sing nduwe jeneng Lembusa. Ning dheweke dhewe kelangan kapindho pak-like, yaiku Brajalamadan lan Brajawikalpa sing tewas bareng mungsuh-mungsuh dekne kabeh, nduwe jeneng Lembusura lan Lembusana.

Gatotkaca akhire ngadhep karo Karna, panduwe senjata Kontawijaya. Dheweke pun menciptakan kembaran awake saakeh sewu wong dadine nggawe Karna rumangsa kebingungan. Dhuwur pituduh bapake, yaiku Batara Surya, Karna kedadeyan nemu Gatotkaca sing asli. Dheweke pun cucul senjata Konta menyang arah Gatotkaca.

Gatotkaca nyoba menghindar karo cara mabur sadhuwur-dhuwure. Ning arwah Kalabendana dumadakan muncul nangkep Kontawijaya karo ngantekne kabar saka kahyangan menawa ajal Gatotkaca wis ditetapkan bengi kuwi.

Gatotkaca pasrah adhep keputusan saka para dewata. Ning dheweke duwe pesen supaya mayite isih bisa digunakne kanggo mateni mungsuh. Kalabendana setuju. Dheweke banjur njojoh puser Gatotkaca nggunakne senjata Konta. Pusaka kuwi musnah nyawiji karo wrangkane, yaiku kayu Mastaba sing isih ana ing jero weteng Gatotkaca.

Gatotkaca wis tewas saknalika. Arwah Kalabendana banjur nguncalke mayite menyang arah Karna. Karna kedadeyan mlumpat lan lolos saka pati. Nanging kretane rusak ketiban awake Gatotkaca sing mabur banter saka kahayangan. Pamburine, pecahan kreta kesebut melesat mabur samubarang arah lan menewaskan para prajurit Korawa sing ana ing teparo. ora ketung akehe pira cacah dekne kabeh sing pada mati.

Demikian cerita gugurnya gatotkaca dalam pewayangan jawa. Meski demikian terdapat sedikit perbedaan antara kisah kematiannya pada cerita mahabharata. Semoga cerita wayang bahasa jawa kanthi lakon Gatot Kaca gugur dapat menghibur kita semua.