Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( Pengetan Hari Pohon Nasional, 5.000 Wit Ditandur Ing Alas Mangrove )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik,  Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomi

Contoh Pawartanya
Bareng Universitas Atmajaya, pamerentah kutha (Pemkot) Jakarta lor karo Pamerentah Provinsi DKI Jakarta liwat Dinas Kelautan, Pertanian lan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, mengeti dina Tanam Nasional neng kawasan alas Mangrove, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta lor, Minggu (20/11/2016). Kawruhan, saakeh 5.000 wit ditandur, kanggo antisipasi adhep anane genangan lan banjir, neng musim pangudan iki.

Kathon sacacah mahasiswa lan mahasiswi Universitas Atmajaya kompak nganggo kaos ijo putih sing. Ora mung saka para mahasiswa lan mahasiswai, Kanthon uga Camat Penjaringan, Mohammad Andri, Kepala Dinas (Kadis) KPKP, Darjamuni, uga ngenakake kaos den samya.

Neng lokasi sing kedelok mirip kaya rawa-rawa kuwi, kanthon sacacah wong sing praduli kelestaren lingkungan kesebut, antusias banget nandurke ewon wit kui. Neng palemahan sing amba dumugi sekitar 466 hektare, rencanane arep ditanduri saakeh 50.000 luwih wit, kanthi bertahap.

"Kegiatan iki dadi bentuk mengeti dina Tanam Nasional. Ana Kegiatan iki ketung ana 5.000 wit sing diTanam nang dina iki. Acara pengetan iki dilakoke neng alas Mangrove Penjaringan," tembung Darjamuni.
Diomongke Darjamuni, bareng saka Universitas Atmajaya bentuk pananduran 5.000 wit kuwi, ngrupakne tahap awal. Rencanane, 50.000-an wit baka ditandur kanthi bertahap.

"Iki lagi tahap awal, rencanane ana 50.000 wit sing arep ditandur neng sadawa lokasi iki, lan dikiraknekne amba alas mangrove iki nganti 466 hektare. Aku delok kondisine mangrove neng kene wis akeh Tanaman sing rusak parah ya saiki. Mula saka kuwi, awake dhewe enengke Kegiatan iki kanthi sajroning ati awake dhewe," tembung Darjamuni.

Dheweke ngomongke, pananduran wit neng daratan kuwi wis luwih kerep, dibandingna nandure neng alas Mangrove. Darjamuni uga ngakoni, nek alas Mangrove neng Kawasan Penjaringan, kudu digateke, becik saka para pengunjung, masyarakat DKI Jakarta, lan saka pihak pamerentah sapanggon.

"Pananduran wit sing neng darat dhewe wis cukup kerep dilakoke. Kengarepe kawasan mangrove iki patut mbisa gatekan kabeh pihak. Sapaa kuwi. Hal iki ben ana panggon banyu diserap saka tanduran," gamblange.
Sawentara iku Mohammad Andri ngendika yen ngrasa bersyukur, lantaran isih ana sekelompok wong sing nggatekake kelestaren Tanaman lan lingkungane. Dheweke ngendik, Kegiatan iki wajib diapresiasi lan patut dicontho kanggo sopo wae, khususe kanggo para warga neng DKI Jakarta.

"Saorane Kegiatan iki dhewe wis dadi bentuk edukasi kanggo anak-anak lan wong tuane ben pola pikire kebukak, kanggo bebarengan njaga kelestaren lingkungan. Mangkene wae (Tanam wit) manut aku wis apik banget. Patut dicontho lan dilakoke para warga sing rumangsa kurang praduli lingkungan," turen mantan Sekretaris Kecamatan Penjaringan iki.

Sawentara kuwi, Andre Ataujan, dadi Dekan saka Fakultas Ekonomi lan Bisnis neng Universitas Katolik Atmajaya, ngomongke bentuk kerjasama jero pananduran wit kuwi, ngrupakne bentuk kepradulen sosial. Kajaba kuwi, nganti Februari 2017 neka, dheweke pitaya i ana saakeh 50.000 wit bakal ditandur neng lokasi kesebut.

"Sabenere taun nuli awake dhewe uga wis nandur 50.000 wit mangrove neng kene, ning amarga cuaca lan sempat banjir cukup suwe, alhasil kabehe dadi mati tandurane. Kegiatan iki dadi salah siji bentuk kepradulen awake dhewe, lan patut kanggo dicontho. Ngarep-arep, DKI Jakarta iki bisa ijo lan, yen warga neng DKI Jakarta bebarengan mangarahake awak nandur wit neng lingkungan sekitare," turene.