Contoh Pawarta atau Berita Dalam Bahasa Jawa ( 5 Berita Ekonomi Populer Minggu Iki: Saka Bitcoit Nganti Gas Elpiji 3 Kg )

Pawarta merupakan sebuah arti kata dari berita dalam bahasa jawa. Sama halnya dengan berita pawarta memiliki tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan tentang sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.


Adapun pengertian pawarta dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:

 Bentuk cetak
Bisa awujud majalah/ koran contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.

Bentuk Siaran
Bentuk siaran iki pada samya kanthi liwat lisan anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, berita bahasa jawa Radio Persatuan, berita bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.

Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud website utawa blog. Contone situs sing nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan cerita bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.

Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini bisa dicawisake saka sapa wae, ateges warta sing dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.

Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta pada karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.
Apa    = Kedadean apa sing bakal dicawisake.
Sapa    = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.
Kapan    = Kapan kedadean kasebut dumadi.
Kepriye    = Kepriye kedadean kui bisa dumadi .
Nengndi = Ana papan ngendi kedadean kui dumadi.
Kena apa= Merga apa kedadean kasebut dumati.

Pawarta sing paling apik yaiku warta sing nduweni 5 unsur utama sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.

Warta ingkang menarik kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menarik kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.


Search Populer:
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa bencana alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, awarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta asian games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta dalam bahasa indonesia, pawarta ekonomiContoh PawartanyaBank Indonesia (BI) dadi otoritas moneter Indonesia tegas nglarang transaksi pembayaran nggunakne bitcoin nang tahun 2018. Larangan bitcoin iki bakal diatur njero aturan Bank Indonesia utawa PBI sing manut rencana bakal ditoke njero wayah cedhak.

Sontak, hal iki nimbulke pro lan kontra, amerga wektu iki aji bitcoin lagi "ngedan" kanthi undhak-undhakan tekan 2.000 persen saka aji bitcoin neng awal tahun 2017.

Ekses utawa dampak saka larangan BI dhuwur panggunan mata dhuwit virtual bitcoin iki akeh disimak saka pamaca kanal ekonomi Kompas.

kabar sing uga disimak yaiku masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (subsidi) utawa gas melon.  Adoh-adoh dina, neng awal 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) wis ngendikakake yen penyaluran gas Elpiji 3 kilogram (subsidi) wis salah sasaran.

Info sing katampa Presiden kala kuwi ngendika menawa 65 persen energi jero bentuk elpiji 3 kilogram uga dinikmati saka rumah tangga sing ora prayoga nrima.

Pamburine, rega elpiji 3 kilogram subsidi utawa gas melon mundak saka rega Eceran paling dhuwur HET nganti Rp 24.000 saben tabung neng sacacah daerah.

Masalah tabung gas melon sing wektu iki akeh kanggo masyarakat kanggo gumantekne lenga lemah iki isih terus dadi sorotan pamiyos berita. Paling utama, jangkah pamerentah liwat Pertamina menyang ngarepe. Iki lima kabar populer:

1. Eneng Sanksi yen nggunakne Bitcoin njero transaksi? 

Bank Indonesia (BI) dadi otoritas moneter lan sistem pembayaran ngomongke menawa mata dhuwit virtual, kaya bitcoin, dudu piranti pembayaran sing sah. Bank sentral negaske, piranti pembayaran sing sah neng Indonesia yaiku rupiah.

Masyarakat lan pandagang utawa merchant ugo dilarang nggunakne dhuwit virtual kaya bitcoin dadi piranti pembayaran. Nuli, apa sanksinya nek ana transkasi neng Indonesia nggunakne mata dhuwit virtual kuwi?

2. Masalah dhuwit Virtual, iki tembung Sri Mulyani 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ngarep-arep masyarakat ora nglakoke spekulasi kanthi investasi neng dhuwit virtual, sak-werna bitcoin.
"Kanggo Indonesia, sing nampake kerep dimunculke amarga regane dhuwur, iki dilirik dadi mubarang bentuk investasi. Nangng kami ora ngarep-arep kedadean spekulasi utawa investasi sing banjur bisa nunakne," ujar Mulyani, neng Jakarta, Kamis (7/12/2017). 

3. Dudu Jack Ma lan Ma Huateng, iki wong paling sugih neng China 

China dipandang nduweni cacah miliarder sing terus nambah saben taune. Hal iki sadalan karo tambah berkembange sektor teknologi neng China sing nglairake konglomerat-konglomerat sukses ngembangkan buta internet.

Taun iki, CEO lan pangawak Alibaba Jack Ma ora ana nang peringkat paling dhuwur daftar wong paling sugih neng China, dudu uga Ma Huateng, pangawak lan CEO Tencent. nuli, sapa sing dinobatkan dadi wong paling sugih neng China? Wong sing paling sugih neng China yaiku Wang Jianlin.

4. Elpiji 3 Kg Langka, iki Komentar Direktur Hulu Pertamina 

Apa kelangkan elpiji 3 kg iki diakibatake mudhune produksi gas Indonesia, utawa kepriye? Ditemoni bubar acara peresmian Stasiun Pengumpul Gas Paku Gajah dan Kuang di Muara Enim, Sumatera Selatan, dina Rabu (6/12/2017), Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam njawab pitakonan saputer karangan elpiji 3 kg kesebut.

5. Airbnb: Indonesia dadi negara sing linuwih... 

Salah siji situs hotel kuwi ndeleng menawa turis wektu iki, becik domestik arepa mancanegara, butuh samubarang sing beda, paling utama jero hal pengalaman sajrone plesiran. Saka kacamata Airbnb adhep kegiatan dekne kabeh neng Indonesia sajrone iki, kajaba soal pemesanan panggon, turis mancanegara bereksplorasi dhewe kanthi mubeng lan memoni macem-macem wong neng panggone nginep. Poin kuwi sing diaji pihak Airbnb ora dibisa yen turis nginep neng hotel kaya umume.