Contoh Cerkak Bahasa Jawa ( Nyaur Utang )

Cerkak bahasa Jawa merupakan cerita cekak atau cerita pendek yang disajikan dalam bahasa jawa. Bentuknya berisi sebuah cerita yang memiliki berbagai alur cerita.
Cerkak bahasa jawa biasanya terdapat substansi yang disematkan dalam cerita untuk memberi pengaruh baik kepada pembacanya, misalnya saja budi pekerti, pendidikan, moral, impian, keteladanan, kesehatan, cita-cita, dan lain sebagainya.
Dalam penyampaiannya, cerkak bahasa jawa disajikan dengan berbagai bahasa, seperti cerkak yang menggunakan bahasa jawa ngoko, dan ada juga cerkak yang menggunakan bahasa krama.
Cerkak cenderung kurang kompleks jika dibandingkan dengan novel. Cerkak biasanya menceritakan satu cerita, mempunyai satu plot alur, jumlah tokohnya terbatas, dan waktu cerita cenderung singkat. 
 
 

Pengertian Cerkak

Dalam bentuk-bentuk fiksi yang lebih panjang, cerita cerkak memuat unsur-unsur inti tertentu dari struktur dinamis :
  • Eksposisi yaitu tentang settingnya, situasi, dan tokoh dalam cerita.
  • Komplikasi yaitu kejadian yang ada dalam cerita yang mengenalkan tentang konflik yang dialami tokoh utama.
  • Kejadian yang singkat dan krisis yaitu waktu yang menentukan si tokoh utama dan komitmennya.
  • Klimaks yaitu titik paling atas di dalam terjadinya konflik yang dialami tokoh di dalam kejadian yang paling penting.
  • Penyelesaian yaitu di mana cerita terjadinya konflik mulai terpecahkan.
  • Pesan Moral yaitu biasanya berisi pesan kesan dan pesan moral dari penulis yang berada pada cerita.
Karena pendek, cerita cerkak bisa memuat pola ini ataupun bisa juga tidak. Untuk contohnya, cerita-cerita cerkak modern hanya satu kali mengandung eksposisi. Yang lebih umum yaitu awal yang mendadak, dengan cerita yang bahas di tengah aksi kejadian. Seperti dalam cerita-cerita yang lebih panjang, plot dari cerita cerkak juga mengandung klimaks atau titik balik.
Akan tetapi, akhir dari semua cerita cerkak biasanya mendadak dan bisa mengandung ( bisa jadi iya bisa jadi tidak) pesan moral. Seperti banyak dalam bentuk seni India, ciri khas dari satu cerita pendek berbeda dengan menurut pengarangnya. 


cerkak bahasa jawa,contoh cerkak bahasa jawa,cerkak bahasa jawa singkat,cerkak bahasa jawa panjang, cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi,cerkak bahasa jawa pendek,cerkak bahasa jawa tema sosial,cerkak bahasa jawa singkat lucu,cerkak bahasa jawa tema katresnan,cekrak persahabatan,cerkak bahasa jawa beserta artinya,cerkak bahasa jawa aku durung kalah,cerkak bahasa jawa asem kecut tenan,cerkak bahasa jawa adalah,cerkak bahasa jawa amarga salah paham,cerkak bahasa jawa alur maju,cerkak bahasa jawa asmara,cerkak bahasa jawa alur mundur,cerkak bahasa jawa alur campuran,cerkak bahasa jawa aku,cerkak bahasa jawa brainly,cerkak bahasa jawa beserta sinopsis,cerkak bahasa jawa bermoral,cerkak bahasa jawa banyumasan,cerkak bahasa jawa berdialog,cerkak bahasa jawa beserta sumbernya,
 
cerkak bahasa jawa bertema pendidikan,cerkak bahasa jawa beserta amanatnya,cerkak bahasa jawa cendek,cerkak bahasa jawa cinta,cerkak bahasa jawa contoh,cerkak bahasa jawa candi borobudur,cerkak bahasa jawa cita citaku seluas samudra,cerkak bahasa jawa candi prambanan,cerkak bahasa jawa cinta segitiga,cerkak bahasa jawa cita cita,cerkak bahasa jawa.com,cerkak bahasa jawa direktur anyar,cerkak bahasa jawa dan artinya,cerkak bahasa jawa dongeng,cerkak bahasa jawa dawa,cerkak bahasa jawa dari majalah,cerkak bahasa jawa di koran,cerkak bahasa jawa dan strukturnya,cerkak bahasa jawa dowo,cerkak bahasa jawa dhagelan
cerkak bahasa jawa ekstrakurikuler
 
 
 
 
 
CONTOH CERKAK BAHASA JAWANYA
 Cerkak Bahasa Jawa "Nyaur Utang"
Cerkak Bahasa Jawa "Nyaur Utang"

Cerkak Bahasa Jawa "Nyaur Utang" Dening Budi Utomo

Wancine bedhug tengange. Sorote bagaskara kaya ngobar kabeh isine donya. Kringet nelesi sakujur awak nalika aku nuntun pit motor sing bane kempes merga kecocog paku. Dina kuwi sajake wae aku rada apes. Dhompet saisine mrucut saka sak. Aku ora ngerti, dicopet uwong apa pancen tiba ana dalan. MuIa senajan sadawane dalan sing dak liwati akeh tambal ban, kepeksa aku tetep wae mlaku karo nyangga panase srengenge mangsa ketiga kang katon wengis.
Sawetara anggonku mlaku, aku leren. Lungguh ana ngisor wit asem sing thukul ngrembuyung pinggir dalan. Sedhela-sedhela mripatku nyawang wong-wong sing padha liwat dalan iki, menawa wae ana kanca sing bisa dak silihi dhuwit kanggo nambal ban pit motorku. Nanging sasuwene aku leren, babarpisan ora ana pawongan sing dak tepungi. Kamangka isih ana pitung kilonan meter maneh tumeka omahku.
Ora adoh saka papan anggonku ngaso, aku nyumurupi ana wong lanang tuwa lungguh trotoar kanthi ngadhep polong plastik tilas wadhah banyu mineral. Dheweke babar pisan ora nggape marang panase swasana Rambute sing putih memplak cengkah karo kulite sing ireng njanges.
Ana rasa trenyuh ing atiku nyawang kahanan wong tuwa kuwi. Mesthine dheweke wis kudu leren ana ngomah, jebul nyatane isih panggah nyambut gawe najan mung dadi wong njejaluk ing pinggir dalan.
“Sepi, mbah?” bocah wadon udakara umur sangang taun nyedhaki wong tuwa mau karo pitakon. Mbahne ora enggal wangsulan. Bocah mau dipangku karo diaras rambute kebak rasa asih. Polong plastik diulungake.
Aku mesem rungu tembunge bocah wadon mau. Pitakon kaya ngono kuwi mesthine kawektu saka bakul siji marang bakul liyane, kanggo nuduhake laris utawa orane anggone bebakulan. Nanging awan iki sing dak krungu, pitakone bocah marang mbahne.
“Limang atus rupiah. Mung iki, mbah?” bacute sawise nampani polong semu gela. “Apa cukup kanggo mangan awake dhewe dina iki?”
...Baca Selengkapnya ...
Dapatkan Cerkak Bahasa Jawa Nyaur Utang dengan format Ms. Word pada link dibawah ini :
Cerkak Bahasa Jawa "Nyaur Utang"