Contoh Cerkak Bahasa Jawa ( Katresnan )

Cerkak bahasa Jawa merupakan cerita cekak atau cerita pendek yang disajikan dalam bahasa jawa. Bentuknya berisi sebuah cerita yang memiliki berbagai alur cerita.
Cerkak bahasa jawa biasanya terdapat substansi yang disematkan dalam cerita untuk memberi pengaruh baik kepada pembacanya, misalnya saja budi pekerti, pendidikan, moral, impian, keteladanan, kesehatan, cita-cita, dan lain sebagainya.
Dalam penyampaiannya, cerkak bahasa jawa disajikan dengan berbagai bahasa, seperti cerkak yang menggunakan bahasa jawa ngoko, dan ada juga cerkak yang menggunakan bahasa krama.
Cerkak cenderung kurang kompleks jika dibandingkan dengan novel. Cerkak biasanya menceritakan satu cerita, mempunyai satu plot alur, jumlah tokohnya terbatas, dan waktu cerita cenderung singkat. 

Pengertian Cerkak

Dalam bentuk-bentuk fiksi yang lebih panjang, cerita cerkak memuat unsur-unsur inti tertentu dari struktur dinamis :
  • Eksposisi yaitu tentang settingnya, situasi, dan tokoh dalam cerita.
  • Komplikasi yaitu kejadian yang ada dalam cerita yang mengenalkan tentang konflik yang dialami tokoh utama.
  • Kejadian yang singkat dan krisis yaitu waktu yang menentukan si tokoh utama dan komitmennya.
  • Klimaks yaitu titik paling atas di dalam terjadinya konflik yang dialami tokoh di dalam kejadian yang paling penting.
  • Penyelesaian yaitu di mana cerita terjadinya konflik mulai terpecahkan.
  • Pesan Moral yaitu biasanya berisi pesan kesan dan pesan moral dari penulis yang berada pada cerita.
Karena pendek, cerita cerkak bisa memuat pola ini ataupun bisa juga tidak. Untuk contohnya, cerita-cerita cerkak modern hanya satu kali mengandung eksposisi. Yang lebih umum yaitu awal yang mendadak, dengan cerita yang bahas di tengah aksi kejadian. Seperti dalam cerita-cerita yang lebih panjang, plot dari cerita cerkak juga mengandung klimaks atau titik balik.
Akan tetapi, akhir dari semua cerita cerkak biasanya mendadak dan bisa mengandung ( bisa jadi iya bisa jadi tidak) pesan moral. Seperti banyak dalam bentuk seni India, ciri khas dari satu cerita pendek berbeda dengan menurut pengarangnya. 


cerkak bahasa jawa,contoh cerkak bahasa jawa,cerkak bahasa jawa singkat,cerkak bahasa jawa panjang, cerkak bahasa jawa pengalaman pribadi,cerkak bahasa jawa pendek,cerkak bahasa jawa tema sosial,cerkak bahasa jawa singkat lucu,cerkak bahasa jawa tema katresnan,cekrak persahabatan,cerkak bahasa jawa beserta artinya,cerkak bahasa jawa aku durung kalah,cerkak bahasa jawa asem kecut tenan,cerkak bahasa jawa adalah,cerkak bahasa jawa amarga salah paham,cerkak bahasa jawa alur maju,cerkak bahasa jawa asmara,cerkak bahasa jawa alur mundur,cerkak bahasa jawa alur campuran,cerkak bahasa jawa aku,cerkak bahasa jawa brainly,cerkak bahasa jawa beserta sinopsis,cerkak bahasa jawa bermoral,cerkak bahasa jawa banyumasan,cerkak bahasa jawa berdialog,cerkak bahasa jawa beserta sumbernya,
cerkak bahasa jawa bertema pendidikan,cerkak bahasa jawa beserta amanatnya,cerkak bahasa jawa cendek,cerkak bahasa jawa cinta,cerkak bahasa jawa contoh,cerkak bahasa jawa candi borobudur,cerkak bahasa jawa cita citaku seluas samudra,cerkak bahasa jawa candi prambanan,cerkak bahasa jawa cinta segitiga,cerkak bahasa jawa cita cita,cerkak bahasa jawa.com,cerkak bahasa jawa direktur anyar,cerkak bahasa jawa dan artinya,cerkak bahasa jawa dongeng,cerkak bahasa jawa dawa,cerkak bahasa jawa dari majalah,cerkak bahasa jawa di koran,cerkak bahasa jawa dan strukturnya,cerkak bahasa jawa dowo,cerkak bahasa jawa dhagelan
cerkak bahasa jawa ekstrakurikuler
CONTOH CERKAK BAHASA JAWANYACerkak Jawa Katresnan- Timbang nganggur sengaja tak tuliske cerita cekak bahasa katresnan ing wulan agustus tahun 2019 iki. Awale aku nyawang bingkai biru neng pinggir paturonku. Aku ngesem nyawang barang asing sing ana dijero bingkai kuwi.

Dudu siji foto utawaa lukisan. Mung siji dluwang lecek. Dluwang catetan PKN sing tak suwek saka buku 2 taun kepungkur wektu pisahan SMP. Dheweke ora ngerti aku nyuwek buku catatane. Bahkan, bokmenawa dheweke ora ngenal aku. Aku mung siji saka atusan penggemare neng sekolah.
Dheweke dudu artis. Dheweke yaiku siswa ganteng lan pinter neng sekolahku. Dheweke sugih lan pinter jero pelajaran olahraga. Sifate sing cuek justru dadi daya geret kanggo para cewex, klebu aku. Ning, bisa dikandha, aku ora nunjukaken awak menawa aku ndhemen dheweke. Kayekten. Aku ora tau ngapa utawaa ngeruhi. Aku ndhemenane liwat meneng.
cerita-cekak-bahasa-jawa-katresnan

Bahkan, suwekan catetan PKN kuwi tak jupuk meneng- meneng kanggo kenang- kenanganku amarga aku ngerti dheweke arep mbanjurke study menyang luar negeri.

Aku bali ngesem maneh wektu ndeleng suwekan catetan kuwi. Wong kandha, apaa kuwi, nek nyat jodo, mula dheweke arep bali meneh karo maneh. Lan aku ngandel dheweke arep bali dakdelok.

Aku ngetoke dluwang kuwi saka bingkaine. Tak ajak gumuyu lan ngesem.
Edan. Pancen edan. Sakwise puas karo kemempenganku kuwi, aku seseleh dluwang kuwi neng dhuwur meja sinauku. Lan. Whusss .. Angin maburke dluwang kenangan kuwi metu jendela lan tiba ing pekarangan. Karo sigap aku metu omah lan mburu dluwang kuwi. Kuwi yaiku siji- sijine duweku sing bisa nggawe aku ngelingi dheweke.

Wektu aku meh nyekel dluwang mau, angin teko maneh ngadohi aku. Argh! Angin iki! Batinku mangkel.


Aku bali mburu dluwang kuwi. Lan wektu aku meh nyekel dluwang kui maneh.
"Argggh!! Apes banget! Malah kepidak!" batinku wektu ngerti dluwang kuwi kepidak wong. Wong kuwi njupuk dluwang sing ana neng sikile kuwi. Aku isih nguwaske dalan karo mangkel.
"Dadi, ket mau kowe ngoyak dluwang iki ya?" kondho wong kuwi. Suwara sing tak kenal. Aku nguwaske rai saka si panduwe suwara.

Jlebbb!!! Rasa kaget lan ged-degan tak tulisake ana cerita cekak bahasa katresnan iki. Neng. Dhewekekne? Dhewekekne panduwe dluwang kuwi sabenere? Afif. Prio bagus, lan pinter kuwi.

"soo....ry. Aku nyuwek dluwang kuwi."
"Gapapa kok Ranti. Beneran deh gapapa. Amarga, aku uga udah foto kowe meneng- meneng wayah kuwi." akune nangku. Dheweke... Tau jenengku?

"foto?! Diem- diem?"
"luwih becik, awake dhewe nostalgianya ditaman ae deh." ucape karo nggeret tanganku menyang taman.

Aku maido karo apa sing tak delok. Fotoku ana njero dompete Afif?
"Aku dhisik dhemen banget marang kowe Ranti. Amarga, kowe kuwi siji- sijine cah wadon sing ora tau ngeruhi aku. Kowe cuek lan aku dhemen kuwi." omonge karo ngesem.

"Ndhisik, aku ngarep-arep bisa kenal lan pacaran ro kowe. Ning, cedhak kowe ae aku wis ndredeg, apa maneh jagongan ro kowe..." kondho Afif meneh. Nuli dheweke nguwaske suwekan dluwang kuwi.
ilustrasi-cerita-katresnan-basa-jawa

"Aku reti kok, kowe nyuwek dluwang iki. Mung aku getok-etok ra reti wae. Aku seneng banget wayah kowe robek dluwang iki. Amarga kuwi artine, kowe uga dhemen marang aku. Bener to?" Kondhone sing nggawe aku dadi isin.


"Helehh... Kok meneng wae?" jarene karo njiwit pipiku alon.
"Aku bingung arep ngomong apa..."
"Kowe ngandel mitos Katresnan ora?"
"Katresnan? Emang ana?" takonku.

"Awale, aku uga ora ngandel. Ning mbengi iki aku ngandel. Katresnan ku wis tak temokake meneh. Aku dhemen kowe." Kondhone karo nyawang lintang.
"Wis  jam 12 durung?" takone marang aku.
"Uwis, wis jam 12 pas."

“Slamet ambal warsa Ranti, aku tresna marang sliramu”
Oh kepiye iki, ternyata Afif ugo iseh eling tanggal lahirku. Kawit iku aku lan afif resmi pacaran tumeka saiki. Mangkene cerita cekak bahasa katresnan sing tak alami ana ing tahun 2019 iki.