Cerita Rakyat Bahasa Jawa Cindelaras Lan Pithik Jago

Cerita rakyat bahasa jawa cindelaras diawiti zaman dhikik ana siji kerajan sing nduwe jeneng kerajan jenggala, raja saka kerajan kuwi nduwe jeneng raden putra. Raden putra kesebut nduweni sawong permaisuri sing ngono becik lan sawong selir sing ayu. Ning selir kesebut rumangsa iri marang permaisuri lan dheweke rencana hal ala marang permaisuri.

“kudune sing dadi permaisuri kuwi yaiku aku, lan aku kudu nggoleki cara supaya bisa nyingkirake permaisuri”. Kondho selir kesebut.

Selir kuwi nduweni cara kanggo nyingkirake permaisuri kanthi cara kongkonan tabib ing istana. Selir ngethok-ethok lara lan cepet nyeluk tabib istana. Tabib banjur ngomongke menawa ana sing ngracuni wedang selir sing loro kui.
permaisuri-diusir-raja-dalam-cerita-rakyat-bahasa-jawa-cindelaras

“wong kuwi ora liya yaiku permaisuri raja  dhewe”. Kondho si  tabib.

Raja banjur nesu pas tabib ngomong mangkono lan langsung ngongkonke sawong patih kanggo mbuwang permaisuri menyang alas.

Kongkon kuwi langsung dianakne lan kanthi cepet uga sang patih kuwi mbuwang permaisuri sing lagi meteng menyang alas. Ning sang patih ora arep matenine amarga dheweke ngerti menawa kabeh iki ngrupakne pangarah ala selir.

“tuan putri aja kuwatir, aku arep nyabarke marang baginda yen tuan putri wis aku pateni”. Kondho sang patih.

Sang patih banjur mateni kelinci kanggo njupuk getihe lan ngoleske ana pedhange supaya raja ora curiga marang dheweke. Raja banjur seneng krungu permaisuri wis dipateni.

Pas wis beberapa bulan, laira sawong anak lanang sing ngono tampan lan cerdas nduwe jeneng cindelaras. Saka cilik dheweke dolanan bareng kewan-kewan sing ana ing alas. Sutau dina pas dheweke dolanan seekor rajawali nibakne siji endog.

“hemmm.. Rajawali kuwi becik banget, dheweke sengaja menehake endogne nangku”. Kondhonya.
Sakwisene telung minggu, endog kuwi akhire netes, lan cindelaraspun merawat anak pitike kanthi becik lan sregep. Pitik kuwi tuwuh kanthi apik lan kuwat banget. Ning ana siji keanehan nang jago kesebut sing ngono nggumunake cerita rakyat bahasa jawa cindelaras.

“kukuruyuuuuk… tuanku cindelaras, omahe ana tengah ngalas, atapnya godhong kambil, bapake raden putra”. Kondho sang pitik.

Cindelaras rumangsa gumun kanthi pitik kesebut lan kanthi cepet dheweke ngingu pitike kanthi luwih becik meneh dn ndelokake dheweke marang emboke. Sakwise kuwi, banjur embok cindelaras nyeritoke kepriye dheweke bisa nganti lan manggon neng alas. Sakwisene dheweke meruhi cerito emboke, cindelaras bertekad kanggo nyeritoke kabeh eleke selir bagindanekuwi kanthi teka menyang istana.

Sakwisene si embok ngijinake cindelaras lunga, dhewekea akhire lunga kanthi dikancani jagone kuwi, ning neng tengah dalan ana wong sing lagi nggugat pitik lan dheweke ditantang kanggo nggugat.

“hei, yen kok wani yo adunen jagomu kuwi kanthi pitikku”. Kondho dekne kabeh
“becika“. Jawab cindelaras.

Ning jebulna pitik cindelaras ngono ampuh lan dheweke bisa ngalahake kabeh pitik-pitik sing ana. Lan kabar babagan pitik cindelaras sing ampuh kuwi nganti menyang kupinge sang raden putra lan dhewekea ngongkon hulubalangnya kanggo ngundang cindelaras.
menghadap-raja-dalam-cerita-rakyat-bahasa-jawa-cindelaras

“aku ngadhep paduka”. Kondho cindelaras kanthi santun.

“anak iki ngono tampan uga cerdas, kayane dheweke dudu turun rakyat biyasa”. Pikir sang raja.
Sang raja njaluk pitike kanggo nandhing bareng jago duwe sang raden kanthi syarat, nek jagone cindelaras kalah mula endhas cindelaras kudu gelem kanggo dipancung, ning nek pitike menang mula separo saka bondho sang raja arep diwenehke cindelaras.

Kapindho jago kuwi padha gelut kanthi perkasa, ning jero wayah sing singkat jebulna pitik sang raja kalah. Para panonton bengok-bengok lan njagoke cindelaras uga pitike.

“becika, aku ngaku kalah. Lan aku arep nepati ujarku nang kowe . Ning sapa kowe iki cah enom?” Takon sang raja.

Cindelaras langsung mbisiki nang pitike kuwi lan pitike langsung kluruk.
“kukuruyuuuuk… tuanku cindelaras, omahe neng tengah ngalas, atape godhong kambil, bapake raden putra”. Pitik kui mbalen-baleni kluruke.

“opo kuwi bener?”. Kondho sang raden.

“bener baginda, jeneng ku cindelaras, embok ku yaiku permaisuri baginda”. Kondho cindelaras.

Banjur sang patih menghampiri lan nyeritoke kabehe marang sang raja apa sing kedadean nang permaisuri.

“aku wis nglakoke kaluputan”, lan aku arep memberkan hukuman setimpal marang selirku”. Kondho sang raden.

Sang radena akhire murka lan mbuwang selire kuwi menyang alas, karo mangkana sang raden njaluk apura karo ngekep cindelaras dhuwur kabeh kesalahane kuwi. Raden putra lan hulubalang akhire njemput permaisuri menyang alas lan akhire raden putra, permaisuri uga cindelaras rahayuning ngaurip bareng. Lan pas raden putra mati, cindelaras sing dadi panggenti raja. Dheweke ndadekake negerine adil lan makmur. Mangkene cerita rakyat bahasa jawa cindelaras ditulisake.